Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Tên bài thơ: Cấm thể thi
Tác giả: Âu Dương Tu (Trung Quốc)
Gửi bởi Vĩnh Nhạc
Ngày gửi: 25/02/2019 10:29
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đây là 4 câu cuối bài thơ của Tô Thức chứ không phải của Âu Dương TuPhiên âm:
Nhữ Nam tiên hiền hữu cố sự
Tuý ông thi thoại thuỳ năng thuyết
Đương thời hiệu lệnh quân thính thủ
Bạch chiến bất hứa thuỳ thốn thiết


Dịch nghĩa:
Người hiền trước đây ở Nhữ Nam có chuyện này
Chuyện thơ của Tuý ông ai mà nói cho được
Hiệu lệnh lúc ấy là thế này, hãy nghe cho rõ
Đánh nhau tay không thôi, không cho phép man một tấc sắt nào cả


Chú thích:
Theo Từ Nguyên
Âu Dương Tu ngày ngồi trấn nhậm Nhữ Âm, nhân tuyết rơi đầu mùa, cùng bạn thở tập hợp ở Tụ TInh Đường uống rượu, đàm luận văn chương.
Đến lúc làm thơ, họ cùng ra một luật cấm rằng: trong bài thơ không được dùng các từ ngọc, nguyệt, lê, mai, luyện, nhứ, bạch, vũ, nga, hạc. Gọi là Cấm thể thi
Về sau, lúc Tô Đông Pha ngồi Dĩnh Châu có làm việc này...

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tôn tiền tử

Bản dịch của Vĩnh Nhạc
Gửi bởi Vĩnh Nhạc
Ngày gửi: 25/02/2019 10:29Nhữ Nam anh tài có chuyện này
Ai bàn cho kĩ thơ ông Tuý?
Lệnh cấm thế này mời lắng tai
Đánh không tất sắt mới là hay

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]