Trời xanh không áng mây hồng,
Bình minh đau xót một đời đớn đau.
    Lá xanh vài chiếc đong đưa
Gió heo may thổi, biển không nụ cười.