Cảm...Thời học cấp 3, đôi lúc thấy thinh thích một ai đó, mên mến một ai đó, rung ring trước một ai đó. Nhưng cái cảm giác ấy qua đi thật chóng vánh... trẻ con mà... Đến giờ thì không có những cảm giác ấy nữa. Cũng không mở lòng trước một ai. Không hiểu tại sao như thế...