Chào mọi người. Chúc mừng năm mới!

Tôi có sưu tầm 1 đoạn thơ hay vào sổ. Giờ mở ra xem lại thấy có tiêu đề hoặc hoàn cảnh ("Đám rước quan Dương Thiệu Tường") và mấy câu thơ, nhưng không có tên tác giả:

Tiếng trống lừng vang rộn tiếng kèn
Đàn bà con trẻ đổ ra xem
Xe nhà lính kéo lom khom dưới
Áo mũ quan ngồi ngất nghểu trên
4 chiếc lọng xanh xoè 4 góc
2 hàng lính lệ rẽ 2 bên
Bỗng đâu cả đám đều ăn bụi
1 chiếc ô tô Pháp vượt lên.

Bây giờ thử search Google kiểu gì cũng không ra kết quả nào. Có ai biết bài này hoặc biết cách tìm kiếm thì chỉ cho tôi biết tác giả là ai với! Cảm ơn mọi người.