Các Bác nào ở diễn đàn rành về địa Lan xin cho hỏi một chút, mình  có chậu cây địa lan, có một cành
đã ra nụ (8 nụ), nhưng sơ ý làm nứt (chưa gãy hẳn) cành đó, vậy liệu rằng cành bị nứt đó có ra Hoa không và có liền lại được vết nứt đó không hay là sẽ bị chết hoàn toàn. Cảm ơn.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)