Trang trong tổng số 40 trang (391 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Flamingo

Chằn tinh Shrek đã viết:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY

Trời cho trò chơi VUI, Khách tục tháng ngày quên CỰC KHỔ!

Có vài cái vò VƠI, Tửu nhập chiêu dần nghe RỖNG TUẾCH[/b]
Chưa thấy vế đối nào thật chỉnh.
Kia><Trời
Kia><có
:-?

Tạm thế này:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY
Nọ vài hạt lạc BÙI, Khách tục nhắm đời thôi CHÁT ĐẮNG.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:
mottroithuongnho đã viết:

Flamingo đã viết:

Vế ra của MTTN có từ gọi là động từ tượng thanh.
the minh đối lại bằng từ soi là động từ tượng hình.
xét về niêm luật chưa chỉnh lắm.
Cái này là tiểu đệ dùng nhầm từ, phải rọi mới đúng. Vì là gọi(kêu gọi) thì vô nghĩa, chẳng lẽ Bắc đẩu kêu trời Nam?
Vả lại Văn đàn đúng là danh từ nhưng là danh từ chung, còn Thi viện là danh từ riêng, và Nam tinh cũng thế, cũng là danh từ chung trong khi Bắc đẩu là danh từ riêng!

nên nếu đối phải là:

Bắc Đẩu rọi trời Nam, hào kiệt tựu tề trên Thi viện
Nam Tào soi đất Bắc, văn nhân họp hội giữa Tao đàn
Vì Nam Tào và Tao đàn đều là danh từ riêng, có thể đối với Bắc Đẩu và Thi viện được!

Bắc đẩu GỌI trời Nam có gì là vô lý. Trong văn, thơ...
có thể NHÂN CÁCH HOÁ ...mọi sự vật, như thế...thơ hơn chăng?
Thi Viện theo cách hiểu của tại hạ ở đây là Viện viết thơ, chứa thơ.
Nhưng MTTN lại gắn cho Thi Viện là danh từ riêng bởi web của ta là Thi Viện.???

Tương tự như vậy Văn Đàn là danh từ chung, ngộ có trang web tên Văn Đàn thì nó lại biến thành...danh từ riêng. :)

Nam tinh là danh từ chung, nhưng Nam Tinh(Ngựa) là danh từ riêng.:)


Bắc phương Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) · Ngưu (牛) · Nữ (女) · Hư (虛) · Nguy (危) · Thất (室) · Bích (壁)

Nam phương Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) · Quỷ (鬼) · Liễu (柳) · Tinh (星) · Trương (張) · Dực (翼) · Chẩn (軫).


mottroithuongnho đã viết:
Flamingo đã viết:
mottroithuongnho đã viết:
!
Bây giờ tiếp nhé!

Ngọc Hoàng hạ chiếu rước Xuân, thu Đông lại cho đời thôi lạnh.
Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối
(Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời tiên sinh đối trước):)
Cái này đúng là hơi khó để đối cho chỉnh. Cho phép tạm đối là:

Ngọc Hoàng hạ chiếu rước Xuân, thu Đông lại cho đời thôi lạnh
Đại tướng long sòng mắt hổ, tước trang để địch hết càn.
Dùng tạm Tứ tượng để đối với Tứ quý vậy!
Có gì xin chỉ giáo thêm.
Chơi câu đối thật mất công. Để đối cho chỉnh và đẹp quả là công phu.
Nghe câu trên lại nhớ mục đối vui bên kia. Vui giao lưu là chính nên nhiều khi vế ra đã ép, vế đối còn hơn ép dầu.:))

Ngọc Hoàng><Đại Tướng Sao không Ngọc Hoàng>< Thánh Mẫu cho có âm có dương
vui hơn.:)
Vế đối của MTTN tiên sinh ép quá ép...mỡ.
Đa tạ tiên sinh được mẻ thư giãn toàn thân.:D
@LD: Vụ này xem ra...hợp với bạn nhỉ?:P
Nói cho công bằng bên kia vẫn có một số cặp câu đối hay mà. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Flamingo đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY

Trời cho trò chơi VUI, Khách tục tháng ngày quên CỰC KHỔ!

Có vài cái vò VƠI, Tửu nhập chiêu dần nghe RỖNG TUẾCH[/b]
Chưa thấy vế đối nào thật chỉnh.
Kia><Trời
Kia><có
:-?

Tạm thế này:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY
Nọ vài hạt lạc BÙI, Khách tục nhắm đời thôi CHÁT ĐẮNG.[/quote]

Không nhất thiết phải đối chan chát từng chử từng ý chú à, chú cũng từng nêu vd về câu đối: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc mà! chẳng lẽ chú phải đem từng chử ra mà phân tích sao? Chú cứ phê bình những vế đối chưa chỉnh, nhưng đã nói từ đầu chúng ta có phải học trò cửa Khổng sân Trình đâu? Chỉ cần tàm tạm là được rồi! Chú cứ nói là vế ra và vế đối gượng ép, nhưng chú cứ bắt đối từng chử thì hỏi có gượng ép không? Chú hay vậy nhưng các vế đối của chú có vế nào chỉnh đâu?
Chú không thấy kia mấy cây mía, trời cho trò chơi, có vài cái vò những từ này có gì đặc biệt à? Tại sao chủ nhân vế ra phải in đậm lên? Chú không thấy sao mà đối lại là: nọ vài hạt lạc? Về nghĩa thì đối với câu trên thì chỉnh đấy, nhưng về cách chơi chữ thì có thoả mãn không?


Flamingo đã viết:
mottroithuongnho đã viết:

Flamingo đã viết:

Vế ra của MTTN có từ gọi là động từ tượng thanh.
the minh đối lại bằng từ soi là động từ tượng hình.
xét về niêm luật chưa chỉnh lắm.
Cái này là tiểu đệ dùng nhầm từ, phải rọi mới đúng. Vì là gọi(kêu gọi) thì vô nghĩa, chẳng lẽ Bắc đẩu kêu trời Nam?
Vả lại Văn đàn đúng là danh từ nhưng là danh từ chung, còn Thi viện là danh từ riêng, và Nam tinh cũng thế, cũng là danh từ chung trong khi Bắc đẩu là danh từ riêng!

nên nếu đối phải là:

Bắc Đẩu rọi trời Nam, hào kiệt tựu tề trên Thi viện
Nam Tào soi đất Bắc, văn nhân họp hội giữa Tao đàn
Vì Nam Tào và Tao đàn đều là danh từ riêng, có thể đối với Bắc Đẩu và Thi viện được!

Bắc đẩu GỌI trời Nam có gì là vô lý. Trong văn, thơ...
có thể NHÂN CÁCH HOÁ ...mọi sự vật, như thế...thơ hơn chăng?
Thi Viện theo cách hiểu của tại hạ ở đây là Viện viết thơ, chứa thơ.
Nhưng MTTN lại gắn cho Thi Viện là danh từ riêng bởi web của ta là Thi Viện.???

Tương tự như vậy Văn Đàn là danh từ chung, ngộ có trang web tên Văn Đàn thì nó lại biến thành...danh từ riêng. :)

Nam tinh là danh từ chung, nhưng Nam Tinh(Ngựa) là danh từ riêng.:)


Bắc phương Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) · Ngưu (牛) · Nữ (女) · Hư (虛) · Nguy (危) · Thất (室) · Bích (壁)

Nam phương Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) · Quỷ (鬼) · Liễu (柳) · Tinh (星) · Trương (張) · Dực (翼) · Chẩn (軫).


mottroithuongnho đã viết:
Flamingo đã viết:
mottroithuongnho đã viết:
!
Bây giờ tiếp nhé!

Ngọc Hoàng hạ chiếu rước Xuân, thu Đông lại cho đời thôi lạnh.
Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối
(Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời tiên sinh đối trước):)
Cái này đúng là hơi khó để đối cho chỉnh. Cho phép tạm đối là:

Ngọc Hoàng hạ chiếu rước Xuân, thu Đông lại cho đời thôi lạnh
Đại tướng long sòng mắt hổ, tước trang để địch hết càn.
Dùng tạm Tứ tượng để đối với Tứ quý vậy!
Có gì xin chỉ giáo thêm.
Chơi câu đối thật mất công. Để đối cho chỉnh và đẹp quả là công phu.
Nghe câu trên lại nhớ mục đối vui bên kia. Vui giao lưu là chính nên nhiều khi vế ra đã ép, vế đối còn hơn ép dầu.:))

Ngọc Hoàng><Đại Tướng Sao không Ngọc Hoàng>< Thánh Mẫu cho có âm có dương
vui hơn.:)
Vế đối của MTTN tiên sinh ép quá ép...mỡ.
Đa tạ tiên sinh được mẻ thư giãn toàn thân.:D
Bắc đẩu GỌI trời Nam có gì là vô lý? Cái này mà không vô lý thì mới là lạ! Nói là nhân cách hoá, nhưng sao Bắc Đẩu gọi bầu trời phương Nam làm gì? thế thì trời Nam lại phải nhân cách hoá luôn để đối đáp với sao Bắc Đẩu?
Còn nói Thi viện là danh từ chung, đúng là Thi viện là danh từ chung, nhưng ở trường hợp khác kìa, còn chúng ta đang giao lưu ở đây thì phải xem câu đối là nói về đây chứ, tức là nói về trang web này! Thivien!
Và nếu có 1 trang web nào đó mang tên Văn Đàn, thì tất nhiên nó cũng trở thành danh từ riêng, và hoàn toàn chỉnh khi đối với thivien(hình như là có trang web mang tên vandan thật!)

Còn đây là vế tác giả tự đối, mong các vị góp ý thêm!

Học trò dịch sách Dịch, dịch tới dịch lui lòng chẳng dịch!
Sĩ tử thi kinh Thi, thi đi thi lại hãy còn thi!
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vinh Quang

Flamingo đã viết:


Chưa thấy vế đối nào thật chỉnh.
Kia><Trời
Kia><có  

Tạm thế này:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY
Nọ vài hạt lạc BÙI, Khách tục nhắm đời thôi CHÁT ĐẮNG


Flamingo Tiên sinh hình như chưa thấy chỗ mà Shrek muốn nói lái.Kia mấy cây mía><nọ vài hạt lạc không ăn nhập đâu vào đâu.

Tiểu đệ tạm đối thế này:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY
Đấy thôi đối thay vui,học rỗi sang chơi chia buồn phiền
Bất tài mà ngỡ thanh cao ẩn
Vô đức tưởng đâu đạm bạc chay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

mottroithuongnho đã viết:


Bắc đẩu GỌI trời Nam có gì là vô lý? Cái này mà không vô lý thì mới là lạ! Nói là nhân cách hoá, nhưng sao Bắc Đẩu gọi bầu trời phương Nam làm gì? thế thì trời Nam lại phải nhân cách hoá luôn để đối đáp với sao Bắc Đẩu?
Còn nói Thi viện là danh từ chung, đúng là Thi viện là danh từ chung, nhưng ở trường hợp khác kìa, còn chúng ta đang giao lưu ở đây thì phải xem câu đối là nói về đây chứ, tức là nói về trang web này! Thivien!
Và nếu có 1 trang web nào đó mang tên Văn Đàn, thì tất nhiên nó cũng trở thành danh từ riêng, và hoàn toàn chỉnh khi đối với thivien(hình như là có trang web mang tên vandan thật!)

Còn đây là vế tác giả tự đối, mong các vị góp ý thêm!

Học trò dịch sách Dịch, dịch tới dịch lui lòng chẳng dịch!
Sĩ tử thi kinh Thi, thi đi thi lại hãy còn thi!
Bác bảo là vô lý thì...tôi chịu. Theo bác là vô lý theo tôi là có lý.
Chả tìm được cái chung. Chán.

Bắc Đẩu gọi Trời Nam nghe  thơ lắm bác. Tôi lại sướng cái câu đấy của bác.
Sao gì đó, người nào đó, hội nào đó có tiếng tăm như sao Bắc Đẩu đại diện cho phương bắc, kêu gọi hào kiệt...phương Nam về chốn Thi Viện.
Nó đẹp thế mà bác bảo nó vô lý. :)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vinh Quang

Cái rọi hay gọi này là do người ra đối nhầm.Mottroithuongnho quê ở Bạc Liêu tức Miền tây Nam Bộ hay nhầm G với R chẳng hạn Bắt con cá gô bỏ dô cái gổ nó kêu gột ghẹt.Mà cái sự nhầm lẫn ấy hoá ra hay như Flamingo nói Bắc đẩu gọi trời nam nghe nó có chút tình bạn phương xa hay sao ấy.Thôi tiểu đệ xin can hai huynh trưởng cao niên,chơi vui thôi mà.
Bất tài mà ngỡ thanh cao ẩn
Vô đức tưởng đâu đạm bạc chay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Chằn tinh Shrek đã viết:

Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY

Trời cho trò chơi VUI, Khách tục tháng ngày quên CỰC KHỔ!

Có vài cái vò VƠI, Tửu nhập chiêu dần nghe RỖNG TUẾCH
“Flamingo đã viết:

Chưa thấy vế đối nào thật chỉnh.
Kia><Trời
Kia><có
:-?

Tạm thế này:
Kia mấy cây mía NGỌT, Nông nhàn gặm đỡ bớt CHUA CAY
Nọ vài hạt lạc BÙI, Khách tục nhắm đời thôi CHÁT ĐẮNG.
MTTN đã viết:Không nhất thiết phải đối chan chát từng chử từng ý chú à, chú cũng từng nêu vd về câu đối: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc mà! chẳng lẽ chú phải đem từng chử ra mà phân tích sao? Chú cứ phê bình những vế đối chưa chỉnh, nhưng đã nói từ đầu chúng ta có phải học trò cửa Khổng sân Trình đâu? Chỉ cần tàm tạm là được rồi! Chú cứ nói là vế ra và vế đối gượng ép, nhưng chú cứ bắt đối từng chử thì hỏi có gượng ép không? Chú hay vậy nhưng các vế đối của chú có vế nào chỉnh đâu?
Chú không thấy kia mấy cây mía, trời cho trò chơi, có vài cái vò những từ này có gì đặc biệt à? Tại sao chủ nhân vế ra phải in đậm lên? Chú không thấy sao mà đối lại là: nọ vài hạt lạc? Về nghĩa thì đối với câu trên thì chỉnh đấy, nhưng về cách chơi chữ thì có thoả mãn không?
Chơi câu đối cho vui thì cũng bình cho vui thôi bác. Tôi bình đôi ba chỗ cũng là để vui để anh chị em nào chưa rất thạo câu đối hiểu thêm hơn.
Cũng như tôi  gật gù, ma che mắt mà không nhìn thấy trò chơi chữ của Chằn Tinh Shrek. Quả là vế đối của tôi chưa thoả mãn về chơi chữ.
Tôi chưa có câu đối nào chỉnh cũng có sao đâu bác. Chơi đây giao lưu là là cùng bình, cùng loạn. Mình dốt thì mình học, mình sai thì mình sửa.
Tôi không dám nghĩ tôi hay, ta chỉ cùng nhau bàn tán cho xôm.

Bác đừng quá nhạy cảm thế chứ. Ta đang bình câu đối mà bác lại đem tính cách của nhau vào đây bình nghe ...mất hết cả thơ.
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Các bạn! Từ từ mà thảo luận nhé, đừng để những ý kiến cá nhân làm mất hoà khí chung. Đành rằng khi tranh luận sẽ không tránh khỏi việc phân tích, mổ xẻ, và khi nói cho rõ, tất nhiên sẽ không tránh được đụng chạm nhau-nhất là ở "lãnh địa" khó và không hay dùng trong thời buổi hiện nay là kỹ năng và nghệ thuật đối. Tuy vậy, mong các bạn nói năng cũng cố tránh sự đụng chạm về cá nhân người tham gia thảo luận.

Thực ra, với việc lập một topic về đối, Thi viện đã từng có nhiều ý kiến đề nghị NT mở trước đây, nhưng kinh qua sân chơi này một số nơi, cả tìm hiểu nữa, NT thấy cũng từ sàn đối mà nảy sinh các cơ sự không vui vẻ với nhau cũng kha khá. Vì vậy mà ngại ngần. Việc bạn MTTN mở chủ đề này là tốt, nhưng để giữ cho topic được vui và lâu dài, xin hãy quan tâm giữ gìn thái độ tham gia.


NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

He he comment của NT là hay nhất trong tất cả các comments hiện có trong chủ đề này. Sáng giờ Shrek chỉ chờ có thế! (Hix. Lại nịnh nữa rùi!) Ta tiếp tục chơi thui các bạn ạ:P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Vinh Quang đã viết:
Cái rọi hay gọi này là do người ra đối nhầm.Mottroithuongnho quê ở Bạc Liêu tức Miền tây Nam Bộ hay nhầm G với R chẳng hạn Bắt con cá gô bỏ dô cái gổ nó kêu gột ghẹt.Mà cái sự nhầm lẫn ấy hoá ra hay như Flamingo nói Bắc đẩu gọi trời nam nghe nó có chút tình bạn phương xa hay sao ấy.Thôi tiểu đệ xin can hai huynh trưởng cao niên,chơi vui thôi mà.
Còn chú em này! Học hành tới mô rồi mà hôm nay lang thang qua đây mà 8 với téc vậy? Ra vế đối đại ca xem nào!:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (391 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối