Trang trong tổng số 40 trang (392 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Xích Thố tung hoành cùng Lã Bố
Ngựa hay lại đến với Quan Công

Mạn phép:
Ngoạ Long xuống núi trợ Lưu Gia
Thừa tướng dựng xây dòng Hán thất
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Mời đối:

Sắt vụn hoá tàu - tiền tiêu phí
Quan to thành cướp - luật chẳng tha
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Nhà đẹp tặng bồ - Tiền tham nhũng
Án to ban tội - Miệng chối oan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Đối:

Xích Thố tung hoành cùng Lã Bố
Ngựa hay lại đến với Quan Công
Thụ Thi

Đáp:
Trương Liêu thịnh nộ bởi Ôn Hầu
Tướng giỏi đành hàng vì Mạnh Đức
Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Mời đối:

Sắt vụn hoá tàu - tiền tiêu phí
Quan to thành cướp - luật chẳng tha
Thụ Thi

Đáp:

Điểm ma lên lớp -  trường dạy sai
Giấy xúc bịp đời - bằng chưa đạt
Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Nhà đẹp tặng bồ - Tiền tham nhũng
Án to ban tội - Miệng chối oan
Thụ Thi

Đáp:

Gái tơ dâng xếp-Lòng xu nịnh
Bà lớn còng đầu-Mồm than khổ
Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Đối:

Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi
Khuyết Danh

Đáp:

1/Dâu Móng Cái cóng mái hơ móng cái
2/Trai Mông Cổ mổ công ăn mông cổ
3/Em Hòn Đất hất đòn quăng hòn đất
4/Anh Cầu Giấy cấu giầy làm cầu giấy

Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Chui háng hận đời thành khanh tướng
Trung quân vong mạng bởi vợ vua
(Chỉ Hàn Tín)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dương Hồng Kỳ

Đối:

Chui háng hận đời thành khanh tướng
Trung quân vong mạng bởi vợ vua
(Chỉ Hàn Tín)
Thụ Thi


Đáp :

1./ Ném con xót tướng thức minh vương
   Hoàng thúc lên ngôi vì nghiệp đế

2./ Rờ mu gieo quẻ biến quỷ ma
   Thầy bói ướt tay vì chất nước

 Dương Hồng Kỳ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Mời đối:

Cái đó chớ sờ vì ngựa đá
Nơi này đừng đụng bởi chó vồ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 40 trang (392 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ›Trang sau »Trang cuối