Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyễn Thanh Thủy

Rơi
Hè rơi phượng đỏ sân trường
Thu rơi chiếc lá vàng ươm bên thềm
Gió rơi cho sóng dâng lên
Mưa rơi trôi cả đường quê lối về
Chiều rơi tiếng sáo ven đê
Đêm rơi cả ánh trăng thề bên nhau
Sương rơi ướt đẫm ngàn dâu
Em rơi mất mối tình đầu trong anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thanh Thủy

RƠI

Hè rơi phượng đỏ sân trường
Thu rơi chiếc lá vàng ươm bên thềm
Gió rơi cho sóng dâng lên
Mưa rơi trôi cả đường quê lối về
Chiều rơi tiếng sáo ven đê
Đêm rơi cả ánh trăng thề bên nhau
Sương rơi ướt đẫm ngàn dâu
Em rơi mất mối tình đầu trong anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]