* Đã biết Bạn quá nhiều rồi, mỗi con người có 2 con mắt và 2 lỗ tai.
Đừng nên gây khó xử cho người khác nhé.Xin nhắc lại thêm một lần, mong quý thi hữu đừng tiếp tục vào post bài tại Topic của Caphêxưa, cám ơn!

Lêthutrang
20.2.13