Trang trong tổng số 33 trang (321 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

caphexua


THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

caphexua đã viết:


THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

ĐỪNG  MƠ...

Đã bấy lâu nay chẳng thấy thơ,
Tháng ngày qua đã bạc mong chờ.
Nhớ khi chia biệt lòng buông rũ,
Mong lúc tuơng phùng dạ mỏi đơ.
Mưa xối bao mùa tình chẳng nhạt,
Suơng pha mấy độ nghĩa chưa mờ.
Đây về xướng hoạ vui văn bút,
Người thật sờ sờ,sao cứ mơ?
PAH.

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

caphexua đã viết:


THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

NGẪM ...

Lại thêm một chấm ở trang thơ
Tính ngủ mà tâm lại cứ chờ
Mong đọc hình như đang bị hố
Muốn xem có lẽ đã ngay đơ
Nay thì lòn chịu vì ham thích
Mốt phải xum xoe bởi sợ mờ
Nhắn bạn khi hoà nhanh đến nhé
Để vào topic ngẫm lời mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

caphexua đã viết:
caphexua đã viết:


THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

NGẪM ...
Lại thêm một chấm ở trang thơ
Tính ngủ mà tâm lại cứ chờ
Mong đọc hình như đang bị hố
Muốn xem có lẽ đã ngay đơ
Nay thì lòn chịu vì ham thích
Mốt phải xum xoe bởi sợ mờ
Nhắn bạn khi hoà nhanh đến nhé
Để vào topic ngẫm lời mơ

caphexua

NGHĨ...

Một chấm An Hoà thoắt hoá thơ,
Chỉ xin dăm phút ngắn vui chờ
Vôi vàng lắm lúc cam buồn rũ,
Hấp tấp nhiều khi phải chết đơ.
Câu cú cũng đừng hay hoá dỡ,
Đối vần thì phải rõ không mờ.
Chẳng chờ thì cứ lăn ra ngủ,
Sẽ đọc bài thơ trong cõi mơ.

PAH

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:

THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

ĐỪNG  MƠ...

Đã bấy lâu nay chẳng thấy thơ,
Đêm ngày lòng đã bạc mong chờ.
Nhớ khi chia biệt lòng buông rũ,
Mong lúc tuơng phùng dạ mỏi đơ.
Mưa xối bao mùa tình chẳng nhạt,
Suơng pha mấy độ nghĩa chưa mờ.
Đây về xướng hoạ vui văn bút,
Người thật sờ sờ,sao cứ mơ?
PAH.

KẾT LÀM ...

Hổm rày bận bịu với con thơ
Đâu biết xa xôi có bạn chờ
Thì nhớ chữ ghi cho thật đẹp
Hay buồn niêm viết chớ là đơ
Mưa rơi mời đó tô cho đậm
Bão nổi tự đây vẽ chẳng mờ
Cùng điểm văn chương màu nghĩa cả
Kết làm kỷ niệm thoả trời mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:
caphexua đã viết:


THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

NGẪM ...

Lại thêm một chấm ở trang thơ
Tính ngủ mà tâm lại cứ chờ
Mong đọc hình như đang bị hố
Muốn xem có lẽ đã ngay đơ
Nay thì lòn chịu vì ham thích
Mốt phải xum xoe bởi sợ mờ
Nhắn bạn khi hoà nhanh đến nhé
Để vào topic ngẫm lời mơ

caphexua

NGHĨ...

Một chấm An Hoà thoắt hoá thơ,
Chỉ xin dăm phút ngắn vui chờ
Vôi vàng lắm lúc cam buồn rũ,
Hấp tấp nhiều khi phải chết đơ.
Câu cú cũng đừng hay hoá dỡ,
Đối vần thì phải rõ không mờ.
Chẳng chờ thì cứ lăn ra ngủ,
Sẽ đọc bài thơ trong cõi mơ.

PAH.

NHẮN

Mai này có viết những lời thơ
Dấu chấm đừng kêu "hãy đứng chờ"
Dăm phút cũng gây cho mệt mỏi
Mấy giờ lại biểu tặng buồn đơ
Khó khăn câu chữ thì ghi rõ
Vất vả tứ niêm phải tránh mờ
Có thể hiểu lòng thêm tí chút
Khi hoà mới thoả được vần mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:

THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

ĐỪNG  MƠ...

Đã bấy lâu nay chẳng thấy thơ,
Đêm ngày lòng đã bạc mong chờ.
Nhớ khi chia biệt lòng buông rũ,
Mong lúc tuơng phùng dạ mỏi đơ.
Mưa xối bao mùa tình chẳng nhạt,
Suơng pha mấy độ nghĩa chưa mờ.
Đây về xướng hoạ vui văn bút,
Người thật sờ sờ,sao cứ mơ?
PAH.

KẾT LÀM ...

Hổm rày bận bịu với con thơ
Đâu biết xa xôi có bạn chờ
Thì nhớ chữ ghi cho thật đẹp
Hay buồn niêm viết chớ là đơ
Mưa rơi mời đó tô cho đậm
Bão nổi tự đây vẽ chẳng mờ
Cùng điểm văn chương màu nghĩa cả
Kết làm kỷ niệm thoả trời mơ

caphexua

TƯỞNG...

Lâu nay xao nhảng chẳng làm thơ,
Lòng những trông mong,dạ ngóng chờ.
Vẫn tránh những khi buồn héo rũ,
Thường cầu đừng lúc chết ngay đơ.
Ngày chờ mòn mỏi đầu thêm bạc,
Tháng đợi hanh hao mắt hoá mờ.
Cứ tưởng ngàn năm xa cách mãi,
Đâu ngờ gặp lại,cứ như mơ.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:

THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

ĐỪNG  MƠ...

Đã bấy lâu nay chẳng thấy thơ,
Đêm ngày lòng đã bạc mong chờ.
Nhớ khi chia biệt lòng buông rũ,
Mong lúc tuơng phùng dạ mỏi đơ.
Mưa xối bao mùa tình chẳng nhạt,
Suơng pha mấy độ nghĩa chưa mờ.
Đây về xướng hoạ vui văn bút,
Người thật sờ sờ,sao cứ mơ?
PAH.

KẾT LÀM ...

Hổm rày bận bịu với con thơ
Đâu biết xa xôi có bạn chờ
Thì nhớ chữ ghi cho thật đẹp
Hay buồn niêm viết chớ là đơ
Mưa rơi mời đó tô cho đậm
Bão nổi tự đây vẽ chẳng mờ
Cùng điểm văn chương màu nghĩa cả
Kết làm kỷ niệm thoả trời mơ

caphexua

TƯỞNG...

Lâu nay xao nhảng chẳng làm thơ,
Lòng những trông mong,dạ ngóng chờ.
Vẫn tránh những khi buồn héo rũ,
Thường cầu đừng lúc chết ngay đơ.
Ngày chờ mòn mỏi đầu thêm bạc,
Tháng đợi hanh hao mắt hoá mờ.
Cứ tưởng ngàn năm xa cách mãi,
Đâu ngờ gặp lại,cứ như mơ.

PAH.

ĐỂ DÀNH ...

Đâu lần xao nhãng chuyện hoà thơ
Vẫn muốn cùng ai xướng hoạ chờ
Không né chữ vần nên cứ viết
Chẳng nề niêm luật ngại gì đơ
Chiều mong có bạn tô màu thắm
Sáng ước còn ai xoá sắc mờ
Xin hẹn vẽ nhiều duyên nợ nghĩa
Để dành kỷ niệm thuở hoài mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:[/lin]

ĐỂ DÀNH ...

Đâu lần xao nhãng chuyện hoà thơ
Vẫn muốn cùng ai xướng hoạ chờ
Không né chữ vần nên cứ viết
Chẳng nề niêm luật ngại gì đơ
Chiều mong có bạn tô màu thắm
Sáng ước còn ai xoá sắc mờ
Xin hẹn vẽ nhiều duyên nợ nghĩa
Để dành kỷ niệm thuở hoài mơ

caphexuaXÀI ĐI...

Hồn ai vốn đã chứa đầy thơ,
Chỉ chực tuôn ra đúng lúc chờ.
Chữ nghĩa tung tăng không đứng rũ,
Ý vần bay lượn chẳng nằm đơ.
Câu thơ suốt kiếp còn in đậm,
Vế đối trăm năm chẳng nhạt mờ.
Hãy cố cùng nhau hoà xướng mãi,
May ra tiêu hết những vần mơ.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:
phamanhoa đã viết:
caphexua đã viết:

THÔI THÌ ...

Ra vào mong được đọc bài thơ
Dấu chấm tênh hênh đứng đợi chờ
Chẳng biết vui buồn nên cứ ngóng
Nào hay ham thích trở thành đơ
Nghe chừng mưa xuống đang là nhạt
Có lẽ sương sa đã hoá mờ
Trông mãi hình như hơi mệt mỏi
Thôi thì đi ngủ để còn mơ

caphexua

ĐỪNG  MƠ...

Đã bấy lâu nay chẳng thấy thơ,
Đêm ngày lòng đã bạc mong chờ.
Nhớ khi chia biệt lòng buông rũ,
Mong lúc tuơng phùng dạ mỏi đơ.
Mưa xối bao mùa tình chẳng nhạt,
Suơng pha mấy độ nghĩa chưa mờ.
Đây về xướng hoạ vui văn bút,
Người thật sờ sờ,sao cứ mơ?
PAH.

KẾT LÀM ...

Hổm rày bận bịu với con thơ
Đâu biết xa xôi có bạn chờ
Thì nhớ chữ ghi cho thật đẹp
Hay buồn niêm viết chớ là đơ
Mưa rơi mời đó tô cho đậm
Bão nổi tự đây vẽ chẳng mờ
Cùng điểm văn chương màu nghĩa cả
Kết làm kỷ niệm thoả trời mơ

caphexua

TƯỞNG...

Lâu nay xao nhảng chẳng làm thơ,
Lòng những trông mong,dạ ngóng chờ.
Vẫn tránh những khi buồn héo rũ,
Thường cầu đừng lúc chết ngay đơ.
Ngày chờ mòn mỏi đầu thêm bạc,
Tháng đợi hanh hao mắt hoá mờ.
Cứ tưởng ngàn năm xa cách mãi,
Đâu ngờ gặp lại,cứ như mơ.

PAH.

ĐỂ DÀNH ...

Đâu lần xao nhãng chuyện hoà thơ
Vẫn muốn cùng ai xướng hoạ chờ
Không né chữ vần nên cứ viết
Chẳng nề niêm luật ngại gì đơ
Chiều mong có bạn tô màu thắm
Sáng ước còn ai xoá sắc mờ
Xin hẹn vẽ nhiều duyên nợ nghĩa
Để dành kỷ niệm thuở hoài mơ

caphexua

XÀI ĐI...

Hồn ai vốn đã chứa đầy thơ,
Chỉ chực tuôn ra đúng lúc chờ.
Chữ nghĩa tung tăng không đứng rũ,
Ý vần bay lượn chẳng nằm đơ.
Câu thơ suốt kiếp còn in đậm,
Vế đối trăm năm chẳng nhạt mờ.
Hãy cố cùng nhau hoà xướng mãi,
May ra tiêu hết những vần mơ.

phamanhoa

XIN NGƯNG

Bây giờ ngưng nhé, tạm quên thơ
Nơi cổng trường thi, phải đứng chờ
Chở trẻ mà lòng như đã động
Đưa con ý cứ ngỡ đang đơ
Âu lo đậu, rớt hồn nghe đắng
Phiền muộn hên, xui dạ thấy mờ
Hy vọng hoài chao lay ... mới khổ
Giảng đường đại học vẫn là mơ

caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 33 trang (321 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối