Tên bài thơ: Buổi chiều bên những ngôi mộ hoang
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng (Việt Nam)
Nhóm bài: Lục bát tứ tuyệt
Gửi bởi Nguyễn Lãm Thắng
Ngày gửi: 26/12/2018 19:44
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: trùngNắng chiều bẻ gãy cành khô
Đời trôi qua những nấm mồ không trôi
Hoàng hôn ngửng mặt lên trời
Nghe con ma khóc trên đồi sát nhân.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại