Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/mat.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i251.photobucket.com/albums/gg283/nangcn/danhlon.jpg

Banh mắt mà trông chuyện thế gian
Bao nhiêu mái ấm, phút tan hoang
Chồng vợ lộn sòng, con khinh bố
Tình nghĩa rao mua tựa món hàng..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i251.photobucket.com/albums/gg283/nangcn/lehoi.jpg

Banh mắt mà trông chuyện thế gian
Nườm nượp kéo nhau đến cửa chiền
Cầu được giầu sang cùng phú quý
Mua một bán năm, hái ra tiền..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i251.photobucket.com/albums/gg283/nangcn/dbac1.jpg

Banh mắt mà trông chuyện thế gian
Rồng rắn nhau vào chốn đỏ đen
Bán vợ đợ con cho chiếu bạc
Thân ngồi tù, nhà cửa tan hoang..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/set.jpg

Banh mắt mà trông chuyện thế gian
Bao nhiêu quả báo đã nhỡn tiền
Đời cha ăn mặn, con khát nước
Sống - nợ chưa đền, chết không yên !
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif

Banh mắt mà trông chuyện thế gian
Cây vẫn nảy chồi giữa gian nan
Thuyền vẫn thi gan cùng sóng cả
Đời vẫn ngân vang những cung đàn..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

TRÂU BÒ HÚC NHAU...

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/traubo.jpg

... NGƯỜI CHẾT !

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/trauh2.jpg

Tránh nơi trâu dữ húc nhau
Nếu không muốn bị sứt đầu mẻ tai
Bùn nhơ vấy bẩn lên người..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/buhuc.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/bohucn.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/voin.jpg

Sừng sững mà đứng giữa đàng
Người qua kẻ lại bàng hoàng thất kinh
Rẽ lau, mở lối, gập ghềnh
Cẳng tay lá cứa, bắp chân gai cào..
Tránh voi, chẳng xấu mặt nào !
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

http://i251.photobucket.com/albums/gg283/nangcn/trau3.jpg

Con trâu vừa mới đằm bùn
Vua quan phải tránh, người khôn phải dè
Óc trâu nên chẳng nghĩ ra
Dương dương tự dắc, nghĩ là mình oai
Mới nên: Trâu bắt nạt người..
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối