@Anh Phụng: Ơ, thế anh chỉ cảm ơn thôi à, hết rùi à :D
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.