Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

NMTr

cỡi cơn cởn ...gió

 Cơn chiều
 cợt gió cởn
 say
 bêu cơn chán
ngấy
 tháng ngày đong
 đưa
đẩy năm theo tận cõi ...mùa
đẩy dăm ba chút  xua xưa chóng
chầy
cỡi
trần mệt gọi ..
 thôi
say
thêm xem xém chút
ngợp ngây
ta về
 về đâu??
giấy áo xum xuê
mõ khua
vàng chớp
bạc mê hương
hường
khói ngoi dậy
phủ quanh gường
chiếu chăn đóng gói
ngõ
đường kền kêu
í ò
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

ngó xuân

Dại đời
dột
ngó xuân chơi
vơi mồng hết một
hai
bời bời đong
đống cười
cũng hóa ra ngồng\
cợt mê
muội chúc
nghiêng
thòng thâu ba
bảy chìm
có nổi cũng là
lềnh bềnh câu nệ
tụm ba
ngâm điều
..........

ngày xuân
phơ
phất mảnh liều
treo hơ
hớ
bãi
có rêu
bêu đời
ngụm xuân
non
nước rò ngòi
cực thân giáp
nối
nửa vời sơ\
cong
Ngó xuân
mùa chảy ròng
ròng
hương lềnh
lang láng
chiếu gồng  gánh riêng
gối chờ
xuân
ngó vô biên
say thòi mấy chập\
lòi
phiền a di
lạy thầy
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

Phai xuân

Phơi
phơi vàng rũ
rượi mùa
Treo man mát hạt
mọng vừa sương loang
loáng ngày
chếch bóng
nghiêng non
bởn cơn dã dượi
cuối non nguyệt bày
ơ hay
mẹ nó tháng ngày
tuột
khoe
vàng úa cũng hây hây
mồng
đã mười
còn cởi áo trông
say
sưa vọc mứa tràn mùa
giởn phai
chỉ là
một
đột hóa hai
quờ tay lượm đóa
hóa ngây
thơ cười
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]