Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongha83

Bernard Binlin Dadié
http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/dadie.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

alphonse de lamartine
http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/p1.gif
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

francis carco
http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/franciscarco_dr.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Amílcar Cabral,
http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/180px-Stamp_AmC3ADlcar_Cabral.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Paul Eluard

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/PaulEluardt3.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

David Diop

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/80RJRCA7ZBEM6CA1CSFQ6CASFP1I3CA1ZI8.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Ivan Krylov

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/krylov.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Vicente Gerbasi

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/gerbasi.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Miroslav Florian

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/miroslav-florian.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Tahar Ben Jelloun

http://i302.photobucket.com/albums/nn96/phamhongha/Jelloun_Tahar_Ben.jpg
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối