@Em nhé! Thôi đừng chiêm bao: Cám ơn em đã có tiếng nói đồng tình ủng hộ với cá nhân chị và chung cho BĐH!:)

Thi viện lâu lâu lại có một số người đến rồi cảm thấy không hợp nên...đi!:D Thi viện vẫn luôn hoan nghênh các thành viên đến đây và có thái độ đóng góp đầy thiện chí, hòa đồng và cởi mở hoặc âm thầm nhưng luôn có thái độ trọng thị với thơ và cư xử đúng mực với các thành viên khác, với Thi viện. Nhưng với những thành viên kiểu đến cố tình thể hiện một cái gì "sáng tạo" kiểu như huyettuphong mà chỉ thấy có cá nhân mình, thơ mình mà chẳng cần đếm xỉa đến "bầu không khí chung" của mọi người, thậm chí còn có những lời lẽ mang tính thóa mạ, thô bạo như thế này thì chẳng ai hoan nghênh cả, thậm chí họ ra đi thì mọi người lại cảm thấy dễ chịu hơn! Thơ của họ, nếu không gửi lên đây thì cũng chẳng chết ai!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"