Trang trong tổng số 36 trang (352 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

NGƯ LÔI
Phạm Bá Chiểu

Thuỷ chiến- ngư lôi nhất cõi đời
Lặn sâu công phá vỡ bung trời
Thân to dũng mãnh nhìn ôi đẹp
Dáng lẳn oai hùng ngắm ối tươi
Lao tới tận tàu rồi phát hoả
Chìm vào đáy biển mới châm ngòi
Nổ đùng nước bắn vung tung toé
Thắng trận xong còn mảnh tả tơi
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

CÁ CẮN CÂU
Phạm Bá Chiểu

Bờ rung, ao thấp cũng rùng rùng
Nước cuộn lênh loang muốn vỡ bùng
Dưới giật từng hồi đâu dễ thoát
Trên giằng mấy chặp thể nào bung
Kẻ đau máu chảy mong đừng siết
Người sướng thân co quyết chẳng chùng
Toàn thắng trận này khoan khoái thế
Cần dài dằng dặc nẩy lung tung
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (352 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]