Tên bài thơ: Bóng ( III)
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn (Việt Nam)
Nhóm bài: Một thoáng thơ bay
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 02/01/2023 07:33
Số lần sửa: 2
Lần sửa cuối: 02/01/2023 08:19 bởi Đỗ Quảng Hàn
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: trùng tiêu đềThấp thoáng vừa đây thấp thoáng qua
Chập chờn gần lại chập chờn xa
Đi cùng năm tháng tìm năm tháng
Cố rượt theo ta để gặp ta.

(Bài viết được gửi tự động)