Tên bài thơ: Bài thứ 81
Tác giả: Niê A Dũng (Việt Nam)
Nhóm bài: Những đoạn vần
Gửi bởi Thị Minh
Ngày gửi: 16/12/2023 11:14
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: không rõ nguồnEm là sen
thắm giữa đời
tôi như Phật
toạ trên trời
từ
bi


Chú thích:
Nguồn: trang cá nhân của tác giả.

(Bài viết được gửi tự động)