Tên bài thơ: Bài số 1
Tên nguyên gốc: Bài I
Tác giả: James Joyce (Anh)
Gửi bởi Le Xuan Hai Anh
Ngày gửi: 01/01/2023 19:43
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: chưa có bản dịchNguyên bản:
Strings in the earth and air
    Make music sweet;
Strings by the river where
    The willows meet.

There’s music along the river
    For Love wanders there,
Pale flowers on his mantle,
    Dark leaves on his hair.

All softly playing,
    With head to the music bent,
And fingers straying
    Upon an instrument.

(Bài viết được gửi tự động)