Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Bài hát của ông lão mù
Tác giả: Thơ dân gian thế giới ((Chưa rõ))
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:48
Xoá bởi: Điệp luyến hoa
Lý do xoá: Thiếu thông tin tác giả, nước...


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Thái Bá Tân
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:48Lễ Giáng sinh ngày một đến gần.
Con ngỗng béo vàng những mỡ,
Ai cho tôi xin một đồng,
Tôi cầu chúa ban phước lành cho họ.

Nếu chẳng may không có một đồng,
Cho tôi năm hào cũng được.
Còn những ai không có cả năm hào,
Tôi cũng sẽ cầu chúa trời ban phước.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]