Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Bài ca người chăn bò
Tác giả: Thơ dân gian thế giới ((Chưa rõ))
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:40
Xoá bởi: Điệp luyến hoa
Lý do xoá: Thiếu thông tin tác giả, nước...


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Thái Bá Tân
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:40Nào đi thôi, nào đi, xe ta!
Cùng bánh xe lăn, ta hát một bài ca:
Các cô gái thị thành đẹp thật,
Nhưng cô gái tôi yêu vẫn là người đẹp nhất!
Nào đi, xe ta, Nào đi!...

Về quê hương, xe ta, về quê hương,
Vì ta sinh ra đâu để sống trên đường!
Cứ đường này xe đi, đi mãi
Chừng nào tới Buckwankee trang trại.
Nào đi, xe ta, Nào đi!...

Nào đi thôi, nào đi, xe ta!
Nào đi, đưa ta về nhà.
Các cô gái thị thành đẹp thật,
Nhưng cô gái tôi yêu vẫn là người đẹp nhất...
Nào đi, xe ta, Nào đi!...

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]