Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

phuongtuhot

Nhu cai loz ak :D
12.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Duy

* 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân - Quân đội nhân dân Việt Nam.
1) Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân.
2) Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.
3) Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền.
4) Đóng quân nhà dân không được làm phiền nhiễu nhân dân, phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
5) Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân dân.
6) Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, kính già, yêu trẻ, đứng đắn với phụ nữ.
7) Không doạ nạt, đánh mắng nhân dân.
Phải bảo vệ tính mạng, tài sản của tập thể và của Nhà nước.
9) Phải đoàn kết, tôn trọng và ủng hộ các cơ quan dân, chính, đảng, các lực lượng vũ trang địa phương.
10) Phải gương mẫu chấp hành mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
11) Phải tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện mọi đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
12) Phải giữ gìn bí mật và vận động nhân dân giữ bí mật của Nhà nước và quân đội.
Chia sẻ bởi Bộ Quốc Phòng
๖ۣۜTɾầη ๖ۣۜNɠọ¢ ๖ۣۜDυү⁀
Tɾầη ๖ۣۜNɠọ¢ ๖ۣۜDυү⁀
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]