mưa rơi trên hè phố
làn khói thoảng qua ô
buồn chen nhau nở rộ
trong cuộc sống xô bồ.