Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/mit70.jpg


"Quân tử có thương thì đóng cọc..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Bấm nhầm - xin lỗi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/buoi290.jpg

"Chị cũng xinh, em cũng xinh..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/xoai60.jpg

      Quả đầu mùa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/xoai58.jpg


Quả đầu mùa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Xin lỗi -Bấm sai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/du55-1.jpg

"Chẳng thiếu chẳng thừa"
Bạn đã ưng chưa
Quả tơ xúm xít
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/traic-2.jpg

Một cảnh -làng tôi hướng về ngày TBLS 27/7/2012
Ảnh PNam
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phuong nam 1941 đã viết:
http://i1111.photobucket.com/albums/h465/phuongnam41/traic-2.jpg

Một cảnh -làng tôi hướng về ngày TBLS 27/7/2012
Ảnh PNam
Hãy nhớ! Đừng quên!

Tung bay cờ đỏ ánh sao vàng.
Tiếng trống theo chân bước rộn ràng.
Hãy nhớ ghi công người ngã xuống!
Đừng quên giữ thẳng dáng hiên ngang!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Cảm ơn TK vào xem ảnh lại có thơ ứng tác rất hay-Thật là tài , thật là siêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (164 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối