1. Tích đa tình;
Tích đa tình,  
Uyên tiên bất nhẫn tài.
Hợp hoan niên niên vị nhân phổ  
Tự thân chi bả tương tư nhai
Tương tư nhai.  
Tích đa tài!

2. Liên bạc mệnh:
Liên bạc mệnh.
Dạ dạ thành cô lãnh.
Kim ốc thường văn trữ a kiều  
Thiên thính nhất diện nan kiêu hãn
Nan kiêu hãnh,
Liên bạc mệnh!

3. Bi kỳ lộ:
Bi kỳ lộ!
Dương tràng khổ nan độ.  
Lộ gian vị khổ khổ tâm nan.
Nhất chiết sai thời thiên chiết ngộ.
Thiên chiết ngộ,
Bi kỳ lộ!  

4. Ức cố nhân:
Ức cố nhân!
Nhân kiến bạch đầu tân,
Hà tăng tích túc vân tiêu thướng? Nhận đắc bình sinh xa lạp chân,  
Xa lạp chân,
Ức cố nhân!

5. Niệm nô kiều:
Niệm nô kiều
Đối kính đốn hồn tiêu  
Ngã kiến do niên tần thán tức  
Chẩm giao hồng phấn bất tương chào  
Bất tương chào,
Niệm nô kiều!  

6. Ai thanh xuân:
Ai thanh xuân!
Kiều hoa tự mỹ nhân.  
Chính thị thượng lâm xuân sắc hảo,
Nguyện bỉ phong di nhuận hoa thần.  
Nhuận hoa thần,
Ai thanh xuân!  

7. Ta kiến ngộ:
Ta kiến ngộ,
Hảo mộng vô tình khứ,  
Phi thị phùng nhân tiện khất liên
Chỉ nhân bất thức chu môn lộ.  
Chu môn lộ,
Ta kiến ngộ!  

8. Khổ linh lạc:
Khổ linh lạc
Nhất thân vô xứ chước.  
Lạc hoa từ thụ tự đông tây,
Cô nhạn thất sào nhiễu liêm mạc.  
Nhiễu liêm mạc,
Khổ linh lạc!  

9. Mộng cố nhân:
Mộng cố viên,
Quy hồn thùy khẳng viên  
Tùng cúc cựu lư đô bất thúc,
Bạch vân phương thảo mặc vô ngôn.  
Mặc vô ngôn,
Mộng cố viên!  

10.Khốc tương ti:
Khốc tương ti!  
Cánh yết dĩ đa thì.
Tâm thống hữu thanh nhân bất trú
Tình thâm cố thổ hốt thương bi.  
Hốt thương bi,  
Khốc tương ti!  


Dịch thơ:


(1. Tích đa tài)

Thương hại cho tài
Thương hại cho tài
Tiêu sô ngòi bút gửi cùng ai
Hợp hoan luống những mừng cho bạn
Bạc mệnh duyên mình vẫn thế thôi.
Vẫn thế thôi
Thương hại cho tài  

(2. Liên bạc mệnh)
Phận bạc như vôi
Phận bạc như vôi
Năm canh chiếc gối bạn cùng ai?
Nhà vàng nghĩ đến, thèm cho phận,
Mang nếm mùi hay cũng chẳng chơi
Cực chẳng chơi
Phận bạc như vôi  


(3. Bi kì lộ)
Đi lạc đường rồi!
Đi lạc đường rồi!
Ruột dê quanh quéo hỏi thăm ai?
Lạc đường đã khổ lòng càng khổ,
Sai một li thành một dặm sai
Một dặm sai
Đi lạc đường rồi  

(4. Ức cố nhân)
Bạn cũ là ai?
Bạn cũ là ai?
Lơ phơ đã thấy bạc đầu rồi
Đường mây nào đã chắc hay hơn bạn
Lại gặp ngay phường nón áo tơi
Nón áo tơi
Bạn cũ là ai?


(5. Niệm nô Kiều)
Bạn hồng nhan ôi!
Bạn hồng nhan ôi!
Soi gương luống đã thẹn mình rồi
Mình trông còn động lòng thương tiếc
Ghét phấn ghen hồng lại trách ai?
Lại trách ai?
Bạn hồng nhan ôi!

(6. Ai thanh xuân)
Thương kiếp xuân ôi!
Thương kiếp xuân ôi!
Thiều quang ngắn bóng giống duyên ai
Phong cảnh Thương Lam đang tốt đẹp
Mượn chiều mưa gió, tắm hoa rơi.
Tắm hoa rơi
Thương kiếp duyên ôi!  
                                          
(Đoàn Tư Thuật dịch)


(7. Ta kiển ngộ)
Phận hẩm thương ôi!
Phận hẩm thương ôi!
Nam Kha giấc mộng tỉnh lâu rồi,
Phải đâu gặp mặt là van vỉ
Chỉ tại lầu son chửa biết thôi!
Chửa biết thôi!
Phận hẩm duyên ôi!

(8. Khổ linh lạc)
Lưu lạc đành rồi.
Lưu lạc đành rồi.
Tìm đâu thấy bến gửi thân trôi?
Cánh hoa rụng xuống, tùy chiều gió,
Mắt tỏ ngoài rèm, bóng nhạn soi
Bóng nhạn soi,  
Lưu lạc đành rồi.

(9. Mộng cố viên)

Vườn cũ mơ hoài!
Vườn cũ mơ hoài!
Vật vờ hồn bướm gửi cùng ai?
Nhà xưa tùng cúc đều quên hết,
Mây bạc, hoa thơm chẳng ngỏ lời.
Chẳng ngỏ lời,
Vườn cũ mơ hoài!

(10. Khốc tương ti)  
Biết nhớ thương ai?
Biết nhớ thương ai?
Giọt châu tầm tã đã nhiều rồi!
Lòng đau cố nén, bung thành tiếng
Nỗi khổ kìm ngăn, bỗng bật lời!
Bỗng bật lời
Biết nhớ thương ai!
(Điền Phong dịch - 1948)