hì, thiên đường có đấy
nó chính là phía sau của công trường đại học
hãy học tập và hãy biết yêu thương bạn sẽ có một thiên đường tuyệt đẹp rõ ảo mà thực, hì