Tên bài thơ: Đợi em
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn (Việt Nam)
Nhóm bài: Một thoáng thơ bay
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 02/01/2023 08:23
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 02/01/2023 08:26 bởi Đỗ Quảng Hàn
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: trùng tiêu đềNgày em đi
chị nghèo không mua nổi cho em đôi dép
đôi dép nhựa tiền phong mà em rất thích.
Thế rồi mặt trận Tây Nam biền biệt
em không về.
Thương em,
giận mình vô dụng.
Lòng chị hoá thành bức tượng
bốn ba năm cầm dép nhựa tiền phong
đứng đợi
đầu làng.

(Bài viết được gửi tự động)