Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

dbhb

。对 酒 。ĐỐI TỬU 。
。阮 攸 。Nguyễn Du 。

趺 坐 闲 窗 醉 眼 开 ,
Phu tọa nhàn song túy nhãn khai,
落 花 无 数 下 苍 苔 。
Lạc hoa vô số há thương đài.
生 前 不 尽 樽 中 酒 ,
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
死 后 谁 浇 墓 上 杯 。
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi.
春 色 渐 迁 黄 鸟 去 ,
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
年 光 暗 逐 白 头 来 。
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
百 期 但 得 终 朝 醉 ,
Bách kì đãn đắc chung triêu túy,
世 事 浮 云 真 可 哀 。
Thế sự phù vân chân khả ai.


Dịch nghĩa:

TRƯỚC CHÉN RƯỢU

Ngồi xếp bằng bên cửa sổ, rượu hơi say, mắt nhíp lại,
Vô số hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới lên trên mộ?
Sắc xuân thay đổi dần, chim oanh vàng bay mất,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc thêm.
Cuộc trăm năm chỉ muốn được say suốt ngày,
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn!

(BÙI XUÂN LÂM gõ chữ Hán và giới thiệu).

Dịch thơ:
TRƯỚC CHÉN RƯỢU
Rượu say, mắt nhíp tựa bên song,
Ngàn tiếng hoa rơi, rải thảm rong.
Khi sống rượu không vơi nửa chén,
Chết rồi ai rưới mộ cho không?
Xuân thì thay đổi, oanh bay mất,
Tóc bạc thời gian, chẳng đợi mong.
Chỉ muốn trăm năm say mãi mãi,
Buồn cho thế sự, đám mây rong!
(DBHB dịch thơ)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khkt

Tôi xin đưa ra bài dịch sau:
Ban công, uống rượu mở mắt nhìn,
Đầy hoa rụng xuống thành rêu xanh.
Trước sống, không hết nữa chén rượu,
Sau chết, ai kẻ rưới mộ mình.
Sắc xuân biến dần, chim bay mất,
Tối sáng dần dần bạc thay xanh,
Trăm ước nghĩ cùng do say đắm.
Sự đời mây bay, biết thương tình?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]