Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Đề động Tiên Sơn (chùa Hương)
Tác giả: Trịnh Sâm (Việt Nam)
Gửi bởi Ân Vũ
Ngày gửi: Hôm qua 20:46
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không rõ nguồnChợt khỏi Thiên Trù thoạt rẽ lên
Che che cửa động một đường lên.
Chở mây quanh quất lồng hương Phật,
Khua đá vang lừng trỗi nhạc Tiên.
Bảo cái đùn đùn trên bảo toạ,
Kim quan chăm chắm trước kim liên.
Thanh xa dấu cũ còn di lại,
Quyến được xe loan biết mấy phen.
Đại Nguyên suý Tổng quốc chính Sư thượng Tĩnh vương ngự chế,
Canh Dần quý xuân Cao Bác phụng tả

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ân Vũ

Trời đất, nguồn cái nỗi gì, bài nầy nó khắc ở trên vách đá chùa Hương í, thuật ngữ khoa học gọi các bản khắc trên vách đá là "ma nhai", có thể xem bản dập thác bản ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, còn có bản phiên ở trang web của khu thắng cảnh chùa Hương, song phiên không đúng vài chữ (http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=o1Dgj5mZFHmPIMkvJm0okw), chúng tui xin phiên lại như vậy!!!!
Ân Vũ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]