Tên bài thơ: Đường thu
Tác giả: Hư Vô (Việt Nam)
Nhóm bài: Di ngôn của đá
Gửi bởi Hư Vô
Ngày gửi: 08/11/2017 17:35
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 05/07/2019 17:56 bởi Hư Vô
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị chú ý cân nhắc hơn khi gửi bàiXOÁ

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại