Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT


THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT


THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
GIỮ GHẾ

Ghế chiếm xong xuôi, chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng`hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT

THẾ THỜI THỜI THẾ!

Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út

GIỮ GHẾ

Ghế chiếm xong xuôi chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng`hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa

COI CHỪNG

Mỏi gối bao lâu… chễm chệ ngồi
Coi chừng té đấy  uổng công thôi
Người đưa tại cũng vì mong hối
Kẻ đẩy hình như đã chán ôi
Vì thế họ buông và nhượng mối
Cho nên ai muốn sẽ nhường ngôi
Chung quanh bao tiếng chê là thối
Này nhé coi chừng mạng sẽ toi.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay"nó"  có do tờ?
Trung 30

KHÔN DẠI MÀ CHI!

Ba mươi nick ấy đâu khù khờ.
Cái Lão Trung này ai dễ mơ.
Thơ viết hay ghê nên tự hoạ,
Ca ngâm ngọt quá cứ ru hờ.
Chê khen khôn dại mà khinh bạc,
Bình phẩm ngu khờ lại xỉa thơ.
Nghèo ấy còn hơn mười kẻ phú,
Cất lên một tiếng lặng như tờ.

Út
MÃI KHỜ

Ai cũng khôn ra, tớ mãi khờ,
Cả đời dong ruổi bước lơ ngơ.
Truông xanh hố thẳm thì hăng hái,
Vườn biếc hoa thơm lại hững hờ.
Lắm bận sa hầm còn ngớ ngẩn,
Nhiều phen sập bẩy cứ ngây thơ.
Tạm vui mấy chữ câu què quặt,
Xin được từ đây sống lặng tờ.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

BÀ EM


Bà em đôi tám, đáng con ông,
Cứ mãi lăm le chuyện xổ lồng.
Sáng đến vờ thương ông lấy có,
Đêm về lén bỏ ổng nằm không.
Em thường khuyên bả đừng ham quậy,
Bả vẫn đe em chớ học gồng.
Cũng tại ổng còn mê trống bỏi,
Đành xưng bà cháu,ức em hông?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
ÔNG MẤT CHIM


Chích chòe lách chách gọi chim ông
Sáo sậu vụt bay bỏ cái lồng
Gục gặc, chào mào ừ chẳng ở
Gật gù, cà cưỡng cũng thôi không
Cu hoa dang cánh, thôi đừng giữ
Trĩ đỏ duỗi chân chớ có gồng
Còn chú vịt lùn mai cũng thịt
Mất chim, có vẻ khỏi đau hông!


KIỀN ĐỨC - 09/05/13


Ông bẫy chim

Nhỏ Khứu chui vào cái bẫy ông
Chào mào thấp thỏm réo quanh lồng
Bờ mương Cuốc Cuốc mồm im phắt
Lạch nước Cà Lơi mặt tái không
Bìm Bịp hay tin co cẳng trốn
Chào Vao đánh tiếng cố chân gồng
Cành cao lũ Qụa đang phơi nắng
Ngó thấy Vàng Oanh liệng sát hông

Quốc Quyền
ÔNG KHÔNG CHIM

Có chim để mất, đáng đời ông,
Tức tối thì ông cứ phá lồng.
Sao cứ kêu gào, nghe chẳng được,
Lại còn nhăn nhó, ngó kỳ không?
Chim về tổ cũ đau thì gánh,
Cá  lội sông xưa nhớ phải gồng.
Lỡ mất thì thôi, dừng luyến tiếc,
Không chim nào có chết ai hông?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

phamanhoa đã viết:
duyquocquyen đã viết:
ÔNG MẤT CHIM


Chích chòe lách chách gọi chim ông
Sáo sậu vụt bay bỏ cái lồng
Gục gặc, chào mào ừ chẳng ở
Gật gù, cà cưỡng cũng thôi không
Cu hoa dang cánh, thôi đừng giữ
Trĩ đỏ duỗi chân chớ có gồng
Còn chú vịt lùn mai cũng thịt
Mất chim, có vẻ khỏi đau hông!


KIỀN ĐỨC - 09/05/13


Ông bẫy chim

Nhỏ Khứu chui vào cái bẫy ông
Chào mào thấp thỏm réo quanh lồng
Bờ mương Cuốc Cuốc mồm im phắt
Lạch nước Cà Lơi mặt tái không
Bìm Bịp hay tin co cẳng trốn
Chào Vao đánh tiếng cố chân gồng
Cành cao lũ Qụa đang phơi nắng
Ngó thấy Vàng Oanh liệng sát hông

Quốc Quyền
ÔNG KHÔNG CHIM

Có chim để mất, đáng đời ông,
Tức tối thì ông cứ phá lồng.
Sao cứ kêu gào, nghe chẳng được,
Lại còn nhăn nhó, ngó kỳ không?
Chim về tổ cũ đau thì gánh,
Cá  lội sông xưa nhớ phải gồng.
Lỡ mất thì thôi, dừng luyến tiếc,
Không chim nào có chết ai hông?

phamanhoa
BẢ ĐỐ ÔNG

Cắt cớ hôm rày bả đố ông
Vì sao cái vấy khác xa lồng
Vừa khơi cánh cửa chim bay mất
Mới vén khung thành nhạn ngó không
Hỗn hễn bên đường bao cậu gánh
Tênh hênh giữa chợ mấy anh gồng
Vui chơi có thưởng cần suy ngẫm
Thử nghĩ xem nào có đúng hông?

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

HÈ VỀ

Đã về, vội vã những cơn mưa,
Chợt đến rồi đi giữa nắng trưa.
Dãy phượng sân trường hoa chớm đỏ,
Hàng me góc phố trái vừa chua.
Trời xanh nghiêng xuống đùa mây nổi,
Sen thắm vươn lên cợt gió lùa.
Rền rĩ  ve sầu buông điệu nhớ,
Đâu rồi ngày cũ,tiếng ru xưa?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quyduc

phamanhoa đã viết:

SÔNG ƠI !

Khi xưa thơ dại tắm sông chơi,
Đâu biết rồi trôi vạn bến đời.
Sóng cuốn lìa quê xa biệt bóng,
Dòng đưa lạc nẻo dạt mù khơi.
Nổi chìm mấy độ giang hồ gọi,
Xuôi ngược bao phen viễn xứ mời.
Đất khách chiều buồn, ly rượu đắng,
Mịt mù sương khói, cố hương ơi!

phamanhoa[/quote]-Hoạ vui, học hỏi... làm quen...

Họa liên hoàn

“Mịt mù sương khói, cố hương ơi!”
Trời sụp tối, thơ vắng khách mời
Còn đó tao nhân, thuyền khuất dạng
Nào đâu mặc khách, yến xa khơi
Dòng sông bồi lở, vương tình cũ                                                                     

Phố thị nổi trôi, lạc nẻo đời
Gác lạnh cô đơn, ly rượu nhạt
Không thành mộng ước… mãi rong chơi!…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quyduc

-sorry! lỗi word, hàng chữ lung tung...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối