Trang trong tổng số 99 trang (984 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

11652
BIỆT TÌNH CA
[Điệp ngữ-Thủ vỹ đồng]

Đồng tê quạnh quẽ tái tê đồng
Trông ngoái đâu nào lại ngoái trông
Mộng rã ê chề tan rã mộng
Đông sầu áo não lặng sầu đông
Trống rơi vàng vọt tàn rơi trống
Hồng lạc triền miên vỡ lạc hồng
Rỗng khúc tim đời ca khúc rỗng
Không tình lạnh buốt ái tình không

Không nguyền quặn đắng thệ nguyền không
Hồng diễm mù tăm ảo diễm hồng
Mộng bạt xuân thì lang bạt mộng
Đông hờn tuyết giá dỗi hờn đông
Trông mơ ái lặng hoài mơ trồng
Trông đợi thương về dõi đợi trông
Rỗng ảo duyên tình hư ảo rỗng
Đồng hoang lạnh lẽo hoải hoang đồng

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11653
ĐƯỜNG THI XƯỚNG HOẠ

Xướng hoạ Đường thi giải mỏi đời
Tâm buồn số phận được dần vơi
Làm cho cuộc sống hoài thơm thảo
Lại khiến lòng tim mãi rạng ngời
Chữ nghĩa thơ lồng thêm thắm đẹp
Kim bằng dạ kết được nồng khơi
Cùng nhau ước dệt thành tri kỷ
Xướng hoạ Đường thi giải mỏi đời

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11654
DIỄM ẢO
[Điệp ngữ]

Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ
Diễm nồng ảo diệu diễm nồng thơ
Nghê thường giấc dỗ nghê thường nhớ
Ái cảm hồn ru ái cảm chờ
Đà đượm sắc lồng đà đượm nở
Dạt dào hương luyến  dạt dào ngơ
Giao tình nguyệt gió giao tình trở
Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ

Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ
Ái tình ngát lịm ái tình ngơ
Nồng thơm hạnh phúc nồng thơm mở
Ngát lịm trầu cau ngát lịm chờ
Nhiều kích hoạt thắm nhiều kích cỡ
Lắm màng mơ đẫm lắm màng thơ
Hồng duyên số đỏ hồng duyên vớ
Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11654
DIỄM ẢO
[Điệp ngữ]

Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ
Diễm nồng ảo diệu diễm nồng thơ
Nghê thường giấc dỗ nghê thường nhớ
Ái cảm hồn ru ái cảm chờ
Đà đượm sắc lồng đà đượm nở
Dạt dào hương luyến  dạt dào ngơ
Giao tình nguyệt gió giao tình trở
Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ

Thắm quyện huyền mê thắm quyện mờ
Ái tình ngát lịm ái tình ngơ
Nồng thơm hạnh phúc nồng thơm mở
Ngát lịm trầu cau ngát lịm chờ
Nhiều kích hoạt thắm nhiều kích cỡ
Lắm màng mơ đẫm lắm màng thơ
Hồng duyên số đỏ hồng duyên vớ
Khúc huyễn tình tang khúc huyễn đờ

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11655
QUAN TOÀ CHẠY TỘI

Nhậu đã phóng xe cướp mạng người
Tông rồi bỏ chạy tít mù khơi
Là tay thẩm phán đầy mưu bẩn
Ấy gã chánh toà cố sức bơi
Chấp pháp phạm điều luôn cấm kỵ  
Quan toà rước chuyện xấu nào vơi
Xưa rày lớn giọng chê dân trí
Nay rõ ban ngày tệ tả tơi

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11656
KHÂM LIỆM CUỘC TÌNH
[Thuận nghịch độc-Láy]

Đêm vắng lặng sầu giữa bóng côi
Liệm chôn thề ước dở dang bồi
Thềm hiu hắt rã đời hoen cội
Gió ngẩn ngơ vùi kiếp đẫm vôi
Chêm loạn vỡ tình đau đớn trỗi
Diễm xiêu tàn ái ngọt ngon rời
Mềm tha thiết vọng còn đâu hỡi
Thêm xót dạ buồn mải miết khơi

Khơi miết mải buồn dạ xót thêm
Hỡi đâu còn vọng thiết tha mềm
Rời ngon ngọt ái tàn xiêu diễm
Trỗi đớn đau tình vỡ loạn chêm
Vôi đẫm kiếp vùi ngơ ngẩn nệm
Cội hoen đời rã hắt hiu thềm
Bồi dang dở ước thề chôn liệm
Côi bóng giữa sầu lặng vắng đêm

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11657
KHOÁI ĐỚP TIỀN… CHÙA

Thuế dân chẳng phải loại tiền chùa
Sao cứ ngang xài giống kiểu cua
Cán bộ gì đâu toàn mánh bẩn
Quỹ công cứ việc xuống tay vùa
Khôn hồn nộp lại cùm thêm khổ
Tống cổ cho về xã bớt chua
Hủ bại lòng tham giờ quá thể
Bao giờ mới sạch kiểu làm “vua”?

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11658
MỘT ĐỜI BÔNG
[zui-Chơi chữ-Ngũ độ]

\-Huyền cơ gả cưới đẫm nhan hồng
~-Ngã lịm bên chàng phảng phất đông
.-Nặng cõi mê tình ra đón cổng
=-Bằng vai phải lứa dậy thương chồng
!-Than lời ấm nẻo ân cần lộng
?-Hỏi tiếng vui đời rộn rã trông
/-Sắc quãng trời yêu hoài lịm bổng
_-Ngang tài khó phải chịu nằm không

_-Ngang tài khó phải chịu nằm không
/-Sắc loãng nhiều khi phải luỵ chồng
?-Hỏi giữa trần gian nào lượn bổng
!-Than rằng phúc ngãi chả còn trông
=-Bằng nhau oánh lộn om sòm cổng
.-Nặng gánh kiêu kỳ ủ rũ đông
~-Ngã sắc tàn hương mờ nẻo mộng
\-Huyền cơ gả cưới đẫm nhan hồng

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11659
MÃI KHÚC TÌNH CA

Diễm mộng trao hoài hỡi ái nhân
Bồng lai nhược thuỷ ước luôn gần
Làm cho cảm ý càng thơm cảnh
Cũng khiến mơ lòng lại thắm xuân
Bởi đẫn đờ loang đà lắm bận
Và chan chứa lịm biết bao lần
Từ nay dệt nhé tình sâu đậm
Để mối duyên nồng mãi kết thân

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

11670
CHIỀU PHƯỢNG BAY
[Thuận nghịch độc]

Vương chiều hạ nắng thuở tình ngơ
Phượng thắm vờn bay gió bủa chờ
Trường mãi nhớ xưa thời ướp mộng
Bạn mơ hoài cũ dáng in bờ
Thương ngùi quãng lộng mây trời xám
Dỗi nuối lòng chao cảnh bóng mờ
Hương diễm tuyệt nồng thơ vẫy gọi
Đường quen ái cảm khép mi hờ

Hờ mi khép cảm ái quen đường
Gọi vẫy thơ nồng tuyệt diễm hương
Mờ bóng cảnh chao lòng nuối dỗi
Xám trời mây lộng quãng ngùi thương
Bờ in dáng cũ hoài mơ bạn
Mộng ướp thời xưa nhớ mãi trường
Chờ bủa gió bay vờn thắm phượng
Ngơ tình thuở nắng hạ chiều vương

HANSY


https://poethansy.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-bJYhIll32fk/XRXGgdIjb4I/AAAAAAACIWA/sY304Sl9hXEibn9k5lcRGCL5wTdEbuQVgCLcBGAs/s640/2.PNG

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 99 trang (984 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] ›Trang sau »Trang cuối