Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

8227
THUYỀN VÀ BẾN

Tim Thuyền vẫn mãi ngọt ngào  thơ
Thương Bến cả đời ủ ấp thơ
Thuyền ái đâu nào phai sắc rượu
Bến nguyền chi dễ nhạt lòng thơ
Dẫu hay phiêu lãng chan Thuyền rượu
Vẫn ước hồi đầu gặp Bến thơ
Giữ nhé Bến ơi nồng thắm rượu
Để Thuyền luôn đượm một tình thơ

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8228
KHÓ GỠ
(5 độ)

Yêu đà lạc bước thôi thì gỡ
Lặng phủ cơn sầu xa cõi nhớ
Đã biệt chăn màn chỉ nước lơ
Còn chi phấn lược đành câu trở
Vành tim hụt hẫng buốt đêm chờ
Quãng ái tèm lem nhàu cội chở
Quá vãng ơi người nỏ dịu ngơ
Dần đau kỷ niệm làm tim vỡ

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8229
TÌNH THƠ
(5 độ )

Tình thơ bạn hỡi ngào hương tấm
Mãi khoả trong lòng xoa dịu đấm
Ánh lửa bằng kim dậy cõi trầm
Vầng trăng kỷ niệm đùa men giấm
Thòng mơ hạ bút viễn phương tầm
Gởi mộng trao vần thi hữu gấm
Diệu ngát lời hay chữ phả thầm
Trần gian cảm vọng nào ai cấm

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8230
DỖI HỜN
(Thuận Nghịch độc)

Đài duyên vỡ lạc xước tim hồng
Thảm thiết buồn chao buổi tắt nồng
Mai mối hỏng vùi thơm thảo lỡ
Ước nguyền vơi rã ngọt ngào tong
Chai hồn lả ái xiêu chờ đợi
Nát dạ hoen đời luỵ ngóng trông
Thay đổi nguyệt thề ngao ngán hỡi
Phai tình giận dỗi biệt biền mong

Mong biền biệt dỗi giận tình phai
Hỡi ngán ngao thề nguyệt đổi thay
Trông ngóng luỵ đời hoen dạ nát
Đợi chờ xiêu ái lả hồn chai
Tong ngào ngọt rã vơi nguyền ước
Lỡ thảo thơm vùi hỏng mối mai
Nồng tắt buổi chao buồn thiết thảm
Hồng tim xước lạc vỡ duyên đài

HANSY

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8231
TÍM NHỚ

Hương trầm TÍM nhớ phủ làn cong
Chao chác TÍM hồn kỷ niệm trong
TÍM hỡi có còn bên tuổi ngóng
TÍM ời đâu nữa cạnh mùa mong
Tưởng là TÍM ngát luôn kề mộng
Đâu biết TÍM thơm lại tuột dòng
Se sắt từng đêm hoài TÍM lộng
TÍM phoi sương gió giữa đơn lòng

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8232
THẤT TÌNH
(Ngũ độ thanh)

Thôi rồi khắc khoải nguyền trăng vỡ
Phủi hết ân tình tan rã nợ
Thức tỉnh ê chề giữa mộng mơ
Đìu hiu lạc lõng khi chèn trở
Nào hay ái cảm giật giông khờ
Chẳng liệu thương tình ran cõi nhớ
Lặng lẽ thu mình kiếm nẻo lơ
Mà sao giấc điệp chầm hoang dở

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8233
CŨNG ĐÀNH

BÒ lết thân mình nép bụi tre
Nhiều khi CHEO choắt nắng trưa hè
LA cà giữa thế đau hồn trẻ
TRĂN trở bên đời xót tuổi me
Cứ ngỡ màn LOAN hoài nhịp khẽ
Nào hay gối PHỤNG mãi tê tè
Thì thôi CHIM CHUỘT đành quên nhé
HỔ thẹn vô cùng số kiếp nghe

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8234
MỘNG VÀNG
(Song Điệp)

Tình tình ái ái lộng diều bay
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ xoải nhịp này
Nắng ngọt ngọt ngào ngào cảnh bãi
Thơ nồng nồng đượm đượm đêm ngày
Thơm thơm thảo thảo ân nguyền xoáy
Dạt dạt dào dào ước nguyện hoay
Vẫn mộng mộng mơ mơ lựng cháy
Khao khao khát khát mãi nào phai

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8235
MÊ ĐÔ LA

LA liệt cung tình nhớ chẳng phai
Người ơi ĐỘ ấy thảm thê dài
MI trầm ướt nhẹp triền miên bãi
Mắt trĩu buông tàn hoảng hốt trai
Cũng bởi LÁ lay thành khốn dại
Rồi thêm PHÁ phách tạo lu tài
Còn chi SON sẻ mùa hoa trái
Kiềng RẾ tan rồi nhão nhoẹt mai

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8236
NHÂN TÌNH

CÂY cội nhân tình tiệt đá đanh
KHÔNG lừa nỏ lọc chị bằng anh
CÓ đâu khoẻ trí tâm lờ tạnh
GỐC rễ hư hao chẳng thể lành
SAO tí tởn danh hờ lớn mạnh
CÂY lùn nhỏ bé lại đành hanh
ĐỨNG làm hư vị nào quang ánh
NƯỚC CHẲNG NHÂN TÀI VẬN NƯỚC MANH

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối