Tên bài thơ: Đêm xuân
Tác giả: Trần Tuấn Kiệt (Việt Nam)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 03/11/2020 19:30
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: đề nghị bổ sung nguồn tham khảo



Thanh xuân tuổi trẻ qua rồi
Biết bao cay đắng buồn vui thuở nào

Tám mươi già tuổi được bao
Mà nghe lịch sử trôi vào lãng quên
Bạn còn bạn mất từng tên
Nụ cười xuân sắc ngửa nghiêng khuynh thành

Mộng đời một mái nhà tranh
Ngồi không yên sóng bủa quanh cửa sài
Còn không ai hỡi hỡi người
Bạn ra bốn biển thấy đời bao la

Đêm nay nhớ đến người xa
Tiếng khuya chim sẻ mái nhà quẩn quanh
Xin cho tôi chút lửa tình
Để tôi còn nhớ bóng hình người xưa.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại