Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

SẮT SON
Quốc Quyền

Đã hứa cùng ai trọn kiếp chờ
Ngày đi ngấn lệ đẫm bên bờ
Phấn son chẳng điểm vùi thương nhớ
Gương lược không nhìn ủ nỗi mơ
Bóng lẻ cô phòng hương vẫn ấm
Trăng côi đơn chiếu mộng chưa mờ
Niềm tin cháy bỏng hoài năm tháng
Đợi bóng anh về xóa ngẫn ngơ
29.11.2011CẦU XIN

Thoảng nghe tim nhịp tiếng mong chờ
Xua đẩy hồn đau xót đến bờ
Dạ nén giờ đây đang tưởng mộng
Tình chôn hiện tại lại vương mơ
Nợ duyên vẫn đẹp dù tâm nhạt
Ân nghĩa còn tươi dẫu ý mờ
Xin chấp tay cầu xa bến nhớ
Đừng cho rót nữa giọt ngu ngơ

daonamxuong 29/11/11


MỐI SẦU NGƠ!
Quốc Quyền

Phải duyên thì đến khỏi tim chờ
Dẫu biết rằng đang ở cách bờ
Chót lưỡi đùa chơi người vỡ mộng
Đầu môi nhạo báng kẻ vương mơ
Ai nuôi hy vọng nơi xa thẳm
Ai ấp niềm tin chốn mịt mờ
Nếu lỡ mai đây lòng trở lạnh
Thì đời thêm một mối sầu ngơ
29.11.11


ĐÊM GIẬN

Đêm nay ánh nguyệt chẳng thèm chờ
Buồn cánh gió bay cuối nẻo bờ
Mùa hạ chưa tìm hồn vẫn luyến
Tiết xuân chửa kiếm ý còn mơ
Dỗi thương đã đẩy vào thềm ảo
Hờn mộng đang đưa đến ngõ mờ
Cây lá rũ sầu mong với nhớ
Trách vầng trăng mãi ngoảnh làm ngơ

daonamxuong 30/11/11

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Đào Nam Xương đã viết:

SẮT SON
Quốc Quyền

Đã hứa cùng ai trọn kiếp chờ
Ngày đi ngấn lệ đẫm bên bờ
Phấn son chẳng điểm vùi thương nhớ
Gương lược không nhìn ủ nỗi mơ
Bóng lẻ cô phòng hương vẫn ấm
Trăng côi đơn chiếu mộng chưa mờ
Niềm tin cháy bỏng hoài năm tháng
Đợi bóng anh về xóa ngẫn ngơ
29.11.2011

CẦU XIN

Thoảng nghe tim nhịp tiếng mong chờ
Xua đẩy hồn đau xót đến bờ
Dạ nén giờ đây đang tưởng mộng
Tình chôn hiện tại lại vương mơ
Nợ duyên vẫn đẹp dù tâm nhạt
Ân nghĩa còn tươi dẫu ý mờ
Xin chấp tay cầu xa bến nhớ
Đừng cho rót nữa giọt ngu ngơ

daonamxuong 29/11/11MỐI SẦU NGƠ!
Quốc Quyền

Phải duyên thì đến khỏi tim chờ
Dẫu biết rằng đang ở cách bờ
Chót lưỡi đùa chơi người vỡ mộng
Đầu môi nhạo báng kẻ vương mơ
Ai nuôi hy vọng nơi xa thẳm
Ai ấp niềm tin chốn mịt mờ
Nếu lỡ mai đây lòng trở lạnh
Thì đời thêm một mối sầu ngơ
29.11.11

ĐÊM GIẬN

Đêm nay ánh nguyệt chẳng thèm chờ
Buồn cánh gió bay cuối nẻo bờ
Mùa hạ chưa tìm hồn vẫn luyến
Tiết xuân chửa kiếm ý còn mơ
Dỗi thương đã đẩy vào thềm ảo
Hờn mộng đang đưa đến ngõ mờ
Cây lá rũ sầu mong với nhớ
Trách vầng trăng mãi ngoảnh làm ngơ

daonamxuong 30/11/11


ĐỪNG ...

Phai nhạt vần thơ bởi chẳng chờ
Cho bao lệ tủi lại dâng bờ
Níu xuân cũng muộn thôi đừng mộng
Ghì Hạ vừa tàn chớ có mơ
Quyến luyến đêm hoài trăng chửa sáng
Vấn vương tối mãi nguyệt lu mờ
Tưởng tơ gieo luỵ vào dâu bể
Nuối tiếc thêm buồn ... hãy cứ ngơ

lethutrang 30/11/11

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

SẮT SON
Quốc Quyền

Đã hứa cùng ai trọn kiếp chờ
Ngày đi ngấn lệ đẫm bên bờ
Phấn son chẳng điểm vùi thương nhớ
Gương lược không nhìn ủ nỗi mơ
Bóng lẻ cô phòng hương vẫn ấm
Trăng côi đơn chiếu mộng chưa mờ
Niềm tin cháy bỏng hoài năm tháng
Đợi bóng anh về xóa ngẫn ngơ
29.11.2011

CẦU XIN

Thoảng nghe tim nhịp tiếng mong chờ
Xua đẩy hồn đau xót đến bờ
Dạ nén giờ đây đang tưởng mộng
Tình chôn hiện tại lại vương mơ
Nợ duyên vẫn đẹp dù tâm nhạt
Ân nghĩa còn tươi dẫu ý mờ
Xin chấp tay cầu xa bến nhớ
Đừng cho rót nữa giọt ngu ngơ

daonamxuong 29/11/11MỐI SẦU NGƠ!
Quốc Quyền

Phải duyên thì đến khỏi tim chờ
Dẫu biết rằng đang ở cách bờ
Chót lưỡi đùa chơi người vỡ mộng
Đầu môi nhạo báng kẻ vương mơ
Ai nuôi hy vọng nơi xa thẳm
Ai ấp niềm tin chốn mịt mờ
Nếu lỡ mai đây lòng trở lạnh
Thì đời thêm một mối sầu ngơ
29.11.11

ĐÊM GIẬN

Đêm nay ánh nguyệt chẳng thèm chờ
Buồn cánh gió bay cuối nẻo bờ
Mùa hạ chưa tìm hồn vẫn luyến
Tiết xuân chửa kiếm ý còn mơ
Dỗi thương đã đẩy vào thềm ảo
Hờn mộng đang đưa đến ngõ mờ
Cây lá rũ sầu mong với nhớ
Trách vầng trăng mãi ngoảnh làm ngơ

daonamxuong 30/11/11


ĐỪNG ...

Phai nhạt vần thơ bởi chẳng chờ
Cho bao lệ tủi lại dâng bờ
Níu xuân cũng muộn thôi đừng mộng
Ghì Hạ vừa tàn chớ có mơ
Quyến luyến đêm hoài trăng chửa sáng
Vấn vương tối mãi nguyệt lu mờ
Tưởng tơ gieo luỵ vào dâu bể
Nuối tiếc thêm buồn ... hãy cứ ngơ

lethutrang 30/11/11
NGUYỆT SẦU
Quốc Quyền

Gió chở mây đâu để nguyệt chờ?
Bên sông bóng liễu dáng in bờ.
Lao xao gợn sóng về mô đó,
Lả lướt thân thuyền đến bến mơ.
Ngọc thỏ say trăng nơi ngõ vắng,
Hằng nga nhớ cuội chốn sương mờ .
Đìu hiu cảnh muộn bên dòng mộng.
Ai oán cung đàn rớt giọt ngơ!
30.11.11

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

CHỈ MƠ

Gió ơi ...thôi đợi ...Nguyệt đâu chờ
Liễu chẳng buồn phơi quyến luyến bờ
Biển bảo mây đừng thương với nhớ
Sông kêu núi chớ mộng và mơ
Quên đi giông bão đang buồn thẳm
Bỏ mặc tuyết sương đã luỵ mờ
Ngày tháng trôi dài mùa lại đổi
Chưa lần dừng bước ngắm tình ngơ

daonamxuong 30/11/11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Đào Nam Xương đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
SẮT SON
Quốc Quyền

Đã hứa cùng ai trọn kiếp chờ
Ngày đi ngấn lệ đẫm bên bờ
Phấn son chẳng điểm vùi thương nhớ
Gương lược không nhìn ủ nỗi mơ
Bóng lẻ cô phòng hương vẫn ấm
Trăng côi đơn chiếu mộng chưa mờ
Niềm tin cháy bỏng hoài năm tháng
Đợi bóng anh về xóa ngẫn ngơ
29.11.2011


CẦU XIN

Thoảng nghe tim nhịp tiếng mong chờ
Xua đẩy hồn đau xót đến bờ
Dạ nén giờ đây đang tưởng mộng
Tình chôn hiện tại lại vương mơ
Nợ duyên vẫn đẹp dù tâm nhạt
Ân nghĩa còn tươi dẫu ý mờ
Xin chấp tay cầu xa bến nhớ
Đừng cho rót nữa giọt ngu ngơ

daonamxuong 29/11/11MỐI SẦU NGƠ!
Quốc Quyền

Phải duyên thì đến khỏi tim chờ
Dẫu biết rằng đang ở cách bờ
Chót lưỡi đùa chơi người vỡ mộng
Đầu môi nhạo báng kẻ vương mơ
Ai nuôi hy vọng nơi xa thẳm
Ai ấp niềm tin chốn mịt mờ
Nếu lỡ mai đây lòng trở lạnh
Thì đời thêm một mối sầu ngơ
29.11.11


ĐÊM GIẬN

Đêm nay ánh nguyệt chẳng thèm chờ
Buồn cánh gió bay cuối nẻo bờ
Mùa hạ chưa tìm hồn vẫn luyến
Tiết xuân chửa kiếm ý còn mơ
Dỗi thương đã đẩy vào thềm ảo
Hờn mộng đang đưa đến ngõ mờ
Cây lá rũ sầu mong với nhớ
Trách vầng trăng mãi ngoảnh làm ngơ

daonamxuong 30/11/11


ĐỪNG ...

Phai nhạt vần thơ bởi chẳng chờ
Cho bao lệ tủi lại dâng bờ
Níu xuân cũng muộn thôi đừng mộng
Ghì Hạ vừa tàn chớ có mơ
Quyến luyến đêm hoài trăng chửa sáng
Vấn vương tối mãi nguyệt lu mờ
Tưởng tơ gieo luỵ vào dâu bể
Nuối tiếc thêm buồn ... hãy cứ ngơ

lethutrang 30/11/11


NGUYỆT SẦU
Quốc Quyền

Gió chở mây đâu để nguyệt chờ?
Bên sông bóng liễu dáng in bờ.
Lao xao gợn sóng về mô đó,
Lã lướt thân thuyền đến bến mơ.
Ngọc thỏ say trăng nơi ngõ vắng,
Hằng nga nhớ cuội chốn sương mờ .
Đìu hiu cảnh muộn bên dòng mộng.
Ai oán cung đàn rớt giọt ngơ!
30.11.11


CHỈ MƠ

Gió ơi ...thôi đợi ...Nguyệt đâu chờ
Liễu chẳng buồn phơi quyến luyến bờ
Biển bảo mây đừng thương với nhớ
Sông kêu núi chớ mộng và mơ
Quên đi giông bão đang buồn thẳm
Bỏ mặc tuyết sương đã luỵ mờ
Ngày tháng trôi dài mùa lại đổi
Chưa lần dừng bước ngắm tình ngơ

daonamxuong 30/11/11

NÀO MƠ!
Quốc Quyền

Gió nhắn lời mây - Nguyệt khỏi chờ!
Cho lòng liễu lặng, ngủ yên bờ
Soi chi thảm lắm tình canh mộng!
Rọi để buồn thêm bóng giấc mơ.
Cứ mặc dòng đời trôi bến đục
Và thây số phận dạt sông mờ
Cơ duyên đã định thôi đành vậy
Cát bụi vùi chôn tỉnh giống ngơ
30.11.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


BUỒN TRĂNG


Thời gian xô đẩy khiến quên chờ
Dòng lệ trên mi lại ướt bờ
Đã mấy thu sang tan tác nhớ
Bao lần hạ đến rã rời mơ
Khát khao mây tựa vầng trăng tỏ
Vương vấn liễu nương ánh nguyệt mờ
Lồng gió cho hồn dâng mộng tưởng
Sao buồn vẫn mãi chẳng lần ngơ

daonamxuong 30/11/11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Đào Nam Xương đã viết:

BUỒN TRĂNG


Thời gian xô đẩy khiến quên chờ
Dòng lệ trên mi lại ướt bờ
Đã mấy thu sang tan tác nhớ
Bao lần hạ đến rã rời mơ
Khát khao mây tựa vầng trăng tỏ
Vương vấn liễu nương ánh nguyệt mờ
Lồng gió cho hồn dâng mộng tưởng
Sao buồn vẫn mãi chẳng lần ngơ

daonamxuong 30/11/11
THƯƠNG NGƯỜI
Quốc Quyền
(Thuận nghịch độc)

Xuôi
Thương người để bụng, giả làm ngơ
Mắt ướt nhòe đêm khóc lệ mờ
Sương bóng lạnh buổn, tim lỗi nhịp
Gió cơn sầu héo, dạ cuồng mơ
Hương nồng mộng ước thuyền yên bến
Gối ấm tình mong sóng lặng bờ
Phương ấy yêu còn hay đã hết ?
Thương không, tiếng nói - đặng em chờ?

Ngược
Chờ em đặng nói - tiếng không thương!
Hết đã, hay còn, yêu ấy Phương?
Bờ lặng buồm mong, tình ấm gối
Bến chung thuyền ước, mộng nồng hương.
Mơ cuồng dạ héo, sầu cơn gió
Nhip lỗi tim buồn, lạnh bóng sương
Mờ lệ khóc đêm nhòe ướt mắt
Ngơ làm giả bụng để người thương
01.12.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

Duy Quốc Quyền đã viết:

THƯƠNG NGƯỜI
Quốc Quyền
(Thuận nghịch độc)

Xuôi
Thương người để bụng, giả làm ngơ
Mắt ướt nhòe đêm khóc lệ mờ
Sương bóng lạnh buổn, tim lỗi nhịp
Gió cơn sầu héo, dạ cuồng mơ
Hương nồng mộng ước thuyền yên bến
Gối ấm tình mong sóng lặng bờ
Phương ấy yêu còn hay đã hết ?
Thương không, tiếng nói - đặng em chờ?

Ngược
Chờ em đặng nói - tiếng không thương!
Hết đã, hay còn, yêu ấy Phương?
Bờ lặng buồm mong, tình ấm gối
Bến chung thuyền ước, mộng nồng hương.
Mơ cuồng dạ héo, sầu cơn gió
Nhip lỗi tim buồn, lạnh bóng sương
Mờ lệ khóc đêm nhòe ướt mắt
Ngơ làm giả bụng để người thương
01.12.11
CHẲNG ...


THUẬN

Thương chẳng ... cố lòng, phải giả ngơ
Tiếc không tâm nhớ, khát khao: mờ
Sương buông vụn vỡ trao cho mộng
Liễu rũ tiêu điều gửi tặng mơ
Hương đã kêu hồn, như đắp đập
Thắm vừa bảo ý, tựa be bờ
Phương đây lỡ vướng mùa cay đắng
Thương vắng tình ân nẻo đợi chờ

NGHỊCH

Chờ đợi nẻo ân tình vắng thương
Đắng cay mùa vướng lỡ đây phương
Bờ be tựa ý, bảo ...vừa thắm
Đập đắp như hồn, kêu ... đã hương?
Mơ tặng gửi điều tiêu rũ liễu
Mộng cho trao vỡ vụn buông sương
Mờ khao khát nhớ? ... Tâm không tiếc
Ngơ giả ... phải lòng, cố ...chẳng thương

daonamxuong 1/12/11

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

xin lỗi pót nhầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoànggiahưng

Đào Nam Xương đã viết:

HẠNH PHÚC

Cưới vợ mau tìm chốn chợ đông
Đừng đi kiếm vội ở trong đồng
Mùa sang cần kẻ nhào vào gặt
Tháng tới muốn người nhảy đến trông
Nhà cửa mơ cô đun đỏ lửa
Khuê phòng mộng ả nhóm than hồng
Xuân thu ngời đẹp tình chồng vợ
Hạnh phúc tràn trề chẳng ngại giông


daonamxuong 27/11/11


MỜI BẠN QUA NHÀ

Qua chơi nhớ kéo bạn cho đông
Tiện thể cho vay lạng cá đồng
Nậm rượu đem theo tôi sẽ đợi
Bên hiên trải sẵn chiếu đang trông
Than hoa sưởi ấm tình nồng đượm
Nếp cẩm đun sôi nghĩa thắm nồng
Bếp đỏ đà khơi chờ khách quý
Mời sang kẻo muộn lỡ trời giông

GIA HƯNG 1/12/11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối