Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

http://nf7.upanh.com/b6.s13.d3/af1ed77fe0d3c050322b8ddee8f2d545_38220307.11lekhocava269.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011


TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

Đào Nam Xương đã viết:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011
CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011
CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11
ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

Đào Nam Xương đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011
CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11
ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011
ĐÁP LỜI
Quốc Quyền

Sang hèn chuyện ấy chỉ trong nhà
Bạn hữu ra đời gặp thiết tha
Chung chiếu Đường thi đâu phải lạ
Cùng mâm lục bát có gì xa
Nhìn nhau chào hỏi ôi thân thiện
Thấy mặt kêu tên thật đậm đà
Đã hiểu nhau rồi xin đến nhá
Đừng vờ tội nghiệp cái thằng ta
23.11.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011
CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11
ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011
ĐÁP LỜI
Quốc Quyền

Sang hèn chuyện ấy chỉ trong nhà
Bạn hữu ra đời gặp thiết tha
Chung chiếu Đường thi đâu phải lạ
Cùng mâm lục bát có gì xa
Nhìn nhau chào hỏi ôi thân thiện
Thấy mặt kêu tên thật đậm đà
Đã hiểu nhau rồi xin đến nhá
Đừng vờ tội nghiệp cái thằng ta
23.11.11
LỜI TỎ

Tình thiệt Bạn ơi, kể chuyện nhà
Gió mưa thăm viếng mãi chưa tha
Đói nghèo luẩn quẩn rồi thêm rộng
Hèn kém quây quần chẳng chịu xa
Thơ thảo vụng về khi hứng chí
Ý giăng dở tệ lúc sa đà
Thôi thì thông cảm cho nhau nhé
Lễ nghĩa chêm vào sẽ khó ta

daonamxuong 23/11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


THƯƠNG ...


Diễn Đàn thơ cổ thiệt buồn thiu
Vắng kẻ vãng lai ý bỗng xìu
Phú thảo đôi dòng vần ảm đạm
Câu ghi mấy tứ chữ đìu hiu
Đam mê trở mặt không khi tỏ
Hứng thú quay lưng chẳng lúc chìu
Bởi luật thi Đường nghiêm khắc quá
Thôi đành an ủi tự tìm tiêu

daonamxuong 24/11/2011

http://nf2.upanh.com/b4.s5.d3/abc6658c1bc457506459362f39a04c69_38270522.11thuongpenampinkbigweb.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duyquocquyen

Đào Nam Xương đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:
Duy Quốc Quyền đã viết:
Đào Nam Xương đã viết:

BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011
CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11
ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011
ĐÁP LỜI
Quốc Quyền

Sang hèn chuyện ấy chỉ trong nhà
Bạn hữu ra đời gặp thiết tha
Chung chiếu Đường thi đâu phải lạ
Cùng mâm lục bát có gì xa
Nhìn nhau chào hỏi ôi thân thiện
Thấy mặt kêu tên thật đậm đà
Đã hiểu nhau rồi xin đến nhá
Đừng vờ tội nghiệp cái thằng ta
23.11.11
LỜI TỎ

Tình thiệt Bạn ơi, kể chuyện nhà
Gió mưa thăm viếng mãi chưa tha
Đói nghèo luẩn quẩn rồi thêm rộng
Hèn kém quây quần chẳng chịu xa
Thơ thảo vụng về khi hứng chí
Ý giăng dở tệ lúc sa đà
Thôi thì thông cảm cho nhau nhé
Lễ nghĩa chêm vào sẽ khó ta

daonamxuong 23/11/2011
BẬN QÚA!
Quốc Quyền

Mỗi trái mỗi cây,mỗi cảnh nhà,
Quanh năm, suốt tháng, việc nào tha.
Thơ trao chửa họa lòng ngay ngáy
Nhạc gửi chưa hồi dạ xót xa
Cứ mãi gam này e lổi nhịp
Và hoài điệu đó sợ sai đà
Thôi thì hẹn lại khi nào rảnh
Quá bộ sang nhà bạn hú ta
23.11.11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


Nam Xương nhã ý đến chơi nhà
Mạnh Kỷ trong lòng những thiết tha
Chén rượu dầm thơ mời bạn quý
Ấm trà ướp nhạc đãi người xa
Vui mừng hạnh ngộ tình lai láng
Phấn chấn gặp nhau nghĩa đậm đà
Xa cách mà như từng đã biết
Thi đàn xích lại bạn cùng ta ./.
Mạnh Kỷ
22/11/2011TÌNH BẠN

Bước chân đường đột đến thăm nhà
Lỗi ... phải ... Có gì xin thứ tha
Mạnh Kỷ tình chân bày dạ trước
Nam Xương duyên thiệt tỏ lòng xa
Cùng buông thả chữ cho thêm khéo
Chung trải phơi thơ thật điệu đà
Kết hợp luật niêm trang điểm đẹp
Mai hoài kỷ niệm sống lòng ta ...

22.10.2011 daonamxuong


MỜI BẠN

Câu nệ làm chi chuyện kiếm nhà
Trái tim dẫn lối chẳng lần tha
Trời Nam nắng ấm suy thì ngắn
Đất Nghệ mưa dầm nghĩ cũng xa
Mê nghĩa kim bằng tâm cố gắng
Cảm tình bè bạn trí thêm đà
Đêm trăng ngắm cảnh mời buông ý
Hòa đối thi từ vui với ta

daonamxuong 23/11/2011


CẢM THÔNG
Quốc Quyền

Bao lần tớ muốn ghé sang nhà
Nhưng ngại bồ ghen thôi lại tha
Ngõ trước người rào nên tránh gấp
Đường ngang kẻ chặn phải vòng xa
Mến tình thi hữu nhưng thua thế
Quý nghĩa văn thơ lại mất đà
Mạng ảo vui chơi mà rối rắm
Mong rằng bạn nhé hiểu cho ta!
23.11.11


ĐÔI LỜI

Tài hèn không dám bước qua nhà
Dẫu dạ muốn hoà ý thẩn tha
Đêm ngắm quỳnh hương bung nở rộng
Tối nhìn trăng sáng toả lan xa
Bàn trà đãi bạn e chưa đủ
Tiệc tửu mời ai ngại quá đà
Xin có đôi lời mong xướng hoạ
Kim bằng kết nghĩa thoả lòng ta

daonamxuong 23/11/2011


ĐÁP LỜI
Quốc Quyền

Sang hèn chuyện ấy chỉ trong nhà
Bạn hữu ra đời gặp thiết tha
Chung chiếu Đường thi đâu phải lạ
Cùng mâm lục bát có gì xa
Nhìn nhau chào hỏi ôi thân thiện
Thấy mặt kêu tên thật đậm đà
Đã hiểu nhau rồi xin đến nhá
Đừng vờ tội nghiệp cái thằng ta
23.11.11


LỜI TỎ

Tình thiệt Bạn ơi, kể chuyện nhà
Gió mưa thăm viếng mãi chưa tha
Đói nghèo luẩn quẩn rồi thêm rộng
Hèn kém quây quần chẳng chịu xa
Thơ thảo vụng về khi hứng chí
Ý giăng dở tệ lúc sa đà
Thôi thì thông cảm cho nhau nhé
Lễ nghĩa chêm vào sẽ khó ta

daonamxuong 23/11/2011


BẬN QÚA!
Quốc Quyền

Mỗi trái mỗi cây,mỗi cảnh nhà,
Quanh năm, suốt tháng, việc nào tha.
Thơ trao chửa họa lòng ngay ngáy
Nhạc gửi chưa hồi dạ xót xa
Cứ mãi gam này e lổi nhịp
Và hoài điệu đó sợ sai đà
Thôi thì hẹn nhé khi nào rảnh
Quá bộ sang nhà bạn hú ta!
23.11.11


ĐẾN NHÀ HỌC BẠN

Hôm nay xin ghé mái hiên nhà
Học tập kim bằng chữ : vị tha
Mong kiếm luật đường đang mãi hẹp
Mộng tìm vần ý đã hoài xa
Mơ Người đỡ hộ khi hơi quá
Ước Bạn giúp cho lúc lỡ đà
Thi Hữu trải bày câu xướng họa
Xin mời nối tiếp đẹp tình ta

daonamxuong 24/11/2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối