Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]

Ảnh đại diện

DIEPHOANGTHANH

Bài thơ hây, cám ơn tác giã cho thưởng thức.

Diephoangthanh
24.4.14
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DIEPHOANGTHANH

Đào Nam Xương đã viết:ĐAU

Mình xa xót mãi ở trong lòng
Cái chuyện bao ngày đã khổ đong
Vợ dỗi duyên tình nguyên kiếp hỏng
Bồ than nợ nghĩa cả năm còng
Hai người hiệp sức ca ngoài cổng
Mấy bả chung lời hát giữa sông
Tố lão chưa tròn nuôi bọn trẻ
Còn rên mệt mỏi tiếng kêu chồng

daonamxuong


*Bài thơ hây, cám ơn tác giã cho thưởng thức.

Diephoangthanh
24.4.14
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Nam Xương

EM

Ông trời đã nặn dáng hình em
Tạo hóa ngầm xui nỗi khát thèm
Sáng mộng chiều mơ tiền gửi giữ
Ngày khen tối dỗ bạc đưa kèm
Chờ cơm một buổi khô tròng mắt
Dạo phố nhiều khi dở hũ hèm
Hễ cứ về đêm khều lại dỗi
Kêu rằng: cấm cửa chớ tìm xem

daonamxuong

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (303 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]