Xét xử oan sai - Tội hại dân
Làm quan thiên vị, lệch đồng cân
Tham ô, móc ngoặc, lòng đen tối
Ỷ chức, cậy quyền, dạ bất nhân
Náo loạn kỷ cương, hao án phí
Lu mờ nhân nghĩa, tổn tinh thần
Đức tài phụ mẫu thua cầm thú
Kết án dân lành chỉ vị ngân