Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 10:22, số lượt xem: 209

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi,
Biệt dược nhân sâm,... chẳng thiếu gì;
Ăn uống dưỡng già, đầy đủ cả.
Nhờ con, chưa dễ, mấy ai bì?

Tham quan, du lịch khắp nơi nơi,
Mở rộng giao lưu, thâú cảnh đời;
Thế giới hữu tình, nguồn cảm hứng...
Tinh thần phấn khích, chẳng hề vơi.

Cảnh con, đâu phải đã hơn ai?
Phận hẩm, duyên hưu, bức bối hoài;
Thiếu thốn, đa đoan, bao rắc rối...
Tâm con, chí hiếu, chẳng hề phai.

Thương con, nào giúp được con đâu?
Chỉ có trong tim một góc sầu;
Muốn hỏi Trời cao: Sao để khó?
Vui buồn são trộn đã bao lâu.