Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2018 11:38, số lượt xem: 30

Quân vương vì nước, diệt tham quan
Minh Mạng chăm dân, mở Đại Nam(2)
Xử phạt công minh nên nước thịnh
Răn đe quyết liệt khiến dân an(3)
Tình riêng, dù đậm, đừng trông cậy(4)
Công cán, tuy cao, chớ luận bàn(5)
Mẫu mực, thẳng ngay, theo luật pháp
Tiếng thơm, muôn thuở, vẫn không tan

(1)- Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, có hai vị vua là Lê Thánh Tông và Minh Mạng, được coi là khắc tinh của tham quan.
Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm (Kiểu), là con thứ tư của vua Gia Long (Nguyễn Ánh), sinh ngày 23-4-Tân Hợi (25-5-1791) tại Tân Lộc, Gia Định, lên ngôi năm 1820, trị vì được 21 năm, và có nhiều cải cách quan trọng xây dựng đất nước. Ông là vị vua rất siêng năng làm việc, nhiều khi đến tận canh ba mới nghỉ. Ông có khoảng 500-600 cung tần, mỹ nữ, mỗi đêm có thể ân ái với 5-6 bà, tạo ra tới 5 thai nhi. Danh sách các bà cùng vua ân ái được giao choTôn Nhân phủ để theo dõi việc khai hoa nở nhuỵ và xác định con sinh ra có đúng là con của vua hay không.Vua có 142 con (78 nam, 64 nữ)
(2)- Vào năm 1835, lãnh thổ Việt Nam đạt cực điểm, rộng 575000 KM vuông (gấp hơn 1,7 lần so với VN bây giờ), đến 1839, vua đổi tên nước từ Việt Nam thành Đai Nam (Quốc hiệu này tồn tại đến 1945)
(3)-Minh Mạng dùng người luôn chú trọng cả đức, tài, đặc biệt phải có học vấn. Việc dùng người không ngoài mục đích muốn yên dân, do đó, ông nghiêm trị các quan tham nhũng, nhiễu dân.
- Một viên quan nội phủ là Nguyễn Đức Tuyênăn bớt nhựa thơm, bị phát giác. Vua ra chỉ dụ: “Đáng lẽ cho trói, đem ra chợ Cửa Đông chém đầu, nhưng lần này tạm chặt một tay thủ phạm đem treo, xoá tên trong sổ làm quan, để lại cho nó cái đầu, khiến nó suốt đời hối hận và nhờ đó làm cho mọi người đều biết tỉnh ngộ,..”
- Một năm, ở Quảng Nam đói kém, vua sai đem bán thóc trong kho cho dân. Lý trưởng Đặng Văn Diên lĩnh thóc bán cho riên mình, liền bị đem chém để răn đe.
-Vùng Quảng Trị cũng có một năm đói kém, vua sai phát thóc cứu dân. Một số quan địa phương cố ý phân loại, người được ưu tiên, phát nhiều, người phát ít, thậm chí có đến 211 xã không được phàt. Vua liền cách chức và bắt các quan đó tống giam.
(4)- Bố vợ vua là Huỳnh Công Lý, có nhiều công lao từ thời vua Gia Long, được phong là Lý Chính Hầu. Vì được vua tin dùng, ông đã vơ vét của cải của dân và binh lính, lại tham nhũng 30000 quan tiền. Vua raats buồn, nhưng vẫn cho đem sử tử, tịch thu tài sán chia cho binh lính và dân chúng.
(5)-Quan phủ nội vụ là Lý Hữu Diệm lấy trộm quốc khổ hơn một lạng vàng. Bộ Lĩnh thấy Diệm có công lao nên chỉ xử cho đầy viễn xứ. Vua không đồng ý, bắt phải xử đúng luật (Tức là ăn trộm quốc khố thì không kể nhiều, ít, đều bị chém đầu), và ra lệnh đem Diệm ra chợ Đông ba chém đầu để răn đe thiên hạ.