Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
Tạo ngày 01/05/2016 19:09, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/05/2016 19:56 bởi dangvanhoan, số lượt xem: 146
Tám đời vua Lý đi qua;
Chiêu hoàng, đời 9, tên là Phật Kim;
Nữ vương, đang tuổi thiếu niên,
Đảm đương sao việc giữ yên cơ đồ?
Bao phen gió đẩy, song xô,
Lý triều đã dứt giấc mơ huy hoàng.
Diệu kỳ: Thủ Độn giỏi giang;
Dày công dàn dựng, ngai vàng chuyển giao;
Chiêu hoàng đã cởi ngự bào,
Khoác cho Trần Cảnh để trao vương quyền.
Thái Tôn đang tuổi thiếu niên,
Đã là vua sang, tâm hiền, đức cao;
Những trang sử đáng tự hào:
Trần triều rạng rỡ với bao thiên tài;
Trăm bảy lăm năm giữ ngai,
Truyền ngôi đã được mười hai vua Trần;
Bao đời trọn nghĩa “Thân dân”,
Giang sơn cường thịnh, quân thần đồng tâm;
Kiên cường đánh đuổi ngoại xâm,
Chiến công hiển hách, ngàn năm vang rền.
Ba lần đánh thắng Mông – Nguyên;
Thơm danh Hưng Đạo, đẹp thiên sử vàng.
***
Đã từng Âu, Á…dọc ngang,
Qu…