Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/07/2019 15:01, số lượt xem: 146

Đáng buồn thay, lũ mọt sâu;
Tên Lý Phật Tử có đâu tình người?
Hại Triệu Vương để cướp ngôi,
Cúi đầu, nhục nhã làm tôi Nhà Tuỳ;
Nhà Đường thay thế trị vì(1);
Dân ta nô lệ kém gì trăm năm?
Ngoại bang đô hộ bất nhân:
Bắt phu, bắt lính...muôn dân cơ hàn;
Tham lam, vơ vét bạc vàng,
Trái ngon, vật lạ,...chúng mang về triều.
Mai Phu - Làng biển, dân nghèo(2)
Có chàng trai trẻ vốn nhiều khó khăn:
Mẹ cha sớm mất, một thân
Đốn củi, ở đợ, kiếm ăn cùng đường;
Trai tài, trí ở bốn phương,
Kết giao hào kiệt, tích lương chờ thời,
Quyết tâm đạp đất, đội trời;
Mai Thúc Loan - Một con người thông minh.
Sa Nam, căn cứ xuất binh;
Láng giềng, mấy nước, chân tình kết liên(3)
Đường đi cống vải - Trận tiền -
Bất ngờ đánh úp chính quyền Hoan Châu;
Đáng đời lũ giặc thua đau;
Dương Phi thèm trái, còn đâu nụ cười?(4)
Cả Hoan, Diễn, Ái...khắp nơi
Đồng loạt nổi dậy, biển sôi sóng kình.
Ba, bốn chục vạn nghĩa binh(5)
Dương cao cờ nghĩa, thắm tình quân dân.
Ba châu giải phóng toàn phần(6)
Thúc Loan xưng đế, tinh thần xa vang;
Đóng đô ở thành Vạn An...
Lời ca thuở ấy rõ ràng biểu dương:
- “...Tiếng hô hưởng ứng bốn phương
Uy danh bách chiến khiến Đường phải kinh
Sông Lam, trăng lấp sóng kình
Núi Hùng sớm đã bặt hình sói lang”
Bản doanh, thành luỹ vững vàng;
Tiến quân ra Bắc, đánh tan giặc Đường.
Quảng Sở Khách phải vội chuồn
(Tên Đô hộ sứ vẫn luôn khoe mình).
Vua Đường được tin, thất kinh,
Sai Dương Tư Húc xuất binh điên cuồng-
Đã từng ngang dọc bốn phương-
Mười vạn quân tướng hùng cường đánh sang.
Quân ta dạ sắt, gan vàng;
Vẫn không giữ được Vạn An, đô thành.
Rừng sâu, tạm lánh giao tranh;
Thúc Loan vĩnh viễn giấc lành nơi đây.
Tồn hưng, tuy chẳng bao ngày,
Tấm gương phục quốc bấy nay lưu truyền.

(1)- Lý Phật Tử cướp ngôi của Triệu Việt Vương rồi đầu hàng bọn xâm lược Nhà Tuỳ năm 603; sau đó đến bọn phong kiến Nhà Đường thay nhau thống trị nước ta hàng trăm năm.
(2)- Mai Phu thuộc huyện Thiên Lộc, châu Hoan(Nay là vùng biển Thạch Hà, Hà Tĩnh) là quê hương Mai Thúc Loan
(3)- Mai Thúc Loan không những liên kết các hào kiệt trong nước mà còn liên kết với các nước láng giềng như Chân Lạp, Lâm Ấp, Kim Lân (Mã Lai) để phối hợp chống Nhà Đường.
(4)- Sách cũ viết: “Vải quả làng Quang Liệt là thứ quả mà Đường Minh Hoàng đã mua được nụ cười của Dương Quý Phi”.
(5)- Chiếm 1/5 dân số cả nước hồi ấy
(6)- Ba châu gồm: châu Hoan, châu Diễn, châu Ái. Vì da mặt Mai Thúc Đế đen, nên gọi là Mai Hắc Đế.