Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2017 10:54, số lượt xem: 214

Sửa sai, cõng Phật, tấm lòng thành
Vua sáng muôn đời, mãi rạng danh
Hướng thiện, tu tâm, ươm trái ngọt
Hoàn lương, dưỡng đức, tạo nhân lành
Toà cao, độ chúng, nên bền chắc
Ngôi báu, rời dân, ắt mỏng manh
Quy Phật, một lòng chăm bách tính
Tấm gương vời vợi giữa trời xanh