Đô thành nắng nóng, thấy mà ghê
Ngẫm cảnh thanh nhàn khi xứ quê
Tình cảm thắm nồng, không phải mướn
Trăng thanh dịu mát, chẳng cần thuê
Hương đồng hoà quyện, tâm yên tĩnh
Gió biển xua tan nóng nắng hè
Lại nhớ cháu con nơi phố lửa
Quê hương, mãi mãi, chốn đi về