Về quê ăn tết! Có nên không
Covid vô hình nó tấn công
Ở lại cơ quan, con nhớ mẹ
Sống trên thành phố, cháu mong ông
Rau dưa, sum họp mà vui sướng
Rượu thịt, xa vời chỉ ngóng trông
Đại dịch hiểm nguy, lo cảnh giác
Đường về quê mẹ sẽ lưu thông