Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2019 11:14, số lượt xem: 259

Cả nể, cho nên, mới nhọc lòng:
Nợ đời - vay trả - mãi không xong;
Oán ân chồng chất, bao giờ hết?
Cái vận hẩm hưu cứ lộn vòng.