Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2019 23:50, số lượt xem: 155

Đầu óc chung chiêng, cứ vật vờ
Vẫn cầm tay lái, vẫn làm thơ
Vi vu đây đó, nhiều mong ước
Bát ngát nhân sinh, lắm đợi chờ
Sự thế ắp đầy, không thể bỏ
Tình đời cha chứa, dễ đâu ngơ
Rủi may! Tuỳ mặc theo thiên định
Bởi vẫn... bao điều! Giữ khỏi đơ