Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2016 11:01, số lượt xem: 382

Sống ở nhà lầu, túi rỗng không;
Chi tiêu tằn tiện, mấy ai thông?
Tiền lương mua thuốc còn không đủ;
Đình đám chi tiêu cứ rối bong.
Mỗi bận cháu con về họp mặt
Mấy ngày cha mẹ thoả lòng mong.
Cho dù túng thiếu, không ai biết,
Vẫn cứ ung dung, cảnh đại đồng.