Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/09/2016 15:33, số lượt xem: 376

Nặng lòng nguyện ước với non sông
Trau chuốt vần thơ, viết sử hồng
Đức sáng, tiền nhân truyền hậu thế
Tâm thành, con cháu vọng cha ông
Thắm bền muôn thuở màu cờ nghĩa
Vang mãi nghìn thu nhịp trống đồng
Một chút đam mê- Lòng ái quốc-
Muốn lưu sử tích giống tiên rồng